Full text: Zenit : revue internationale (6 (1926), 42)

année VI — 14 — numéro 42 
репови cy први оснивачи капитализма. Коњски репови су преза- 
служан фактор y стварању националне културе и капиталистич- 
ког европског друштва. Да. И врабац je законито експлоатисан. 
Чист приход иде власнику и појединцу. Од прихода аристократ- 
ских коњских репова демократској држави не плаћају ce никакве 
порезе. Јер држава je као ратни победник и онако богата. Уоста- 
лом: свака држава je богата удавача. A никад ce незна прави 
извор богатства појединих држава. To je тајна са хиљаду печата. 
Народ увек тврди да je сиромашан. Држава увек тврди да je богата. 
(То улева поверење домаћим предузеЕима и иностраниш банкама). 
Биће ипак и једно и друго тачно. Заједнички интерес самоодржања 
државе као повериоца и народа као дужника — почива на обо- 
страном лагању и узајамним подвалама. 
— Народ je увек сиромашан. 
— Лржава je увек богата. 
Али најпаметнији врабац под шеширом неће да ce бави полити- 
ком. Hehe да упрља свој поштени реп. Његови другови са кро- 
вова и другарице са телеграфских жица обавештавају га свако- 
дневно о политици помоћу љубавних радиотелефона. Сви ce из- 
вештаји завршавају увек једном једином и чудном речи: коруп- 
ција! A сви остали врапци су просто доброћудни чувари драго- 
цених главешина својих господара — грађана прљаве и кужне 
престонице. 
Према последњем попису становника y престоници живе сто хи- 
љада врабаца. На сваку мушку главу отпада по један заробљен 
врабац. Јер овде je реч само о мушким половима рода људскога 
односно о мушким главама једне расе ДИНАРСКОГА типа. To je 
научна класификација коју су већ и врапци научили напамет. 
Само тај појам још није довољно дифереицмран. Филолози нису 
доспели да га ушкопе. Има наиме и иовчана монета ДИНАР и пла- 
нина ДИНАР. Односно геолошка формација једнога карста носи 
име ДИНАР. Каио видите: ДИНАРСКИ ТИП (а реч ТИП такође je 
двосмислена!) може да буде и ласкање и вређање истовремено. То 
je бит науке! Зато о том најважнијем националном проблему има 
наша наука да донесе свој коначан суд. То централно питање 
треба што пре да оконча Аутономни Универзитет или Академија 
Наука — ради умирења савести свих лаика те непоменуте земље. 
За цео народ и све његове заробљене врапце под шеширима била 
би то једна од највећих културних тековина после Дарвина и 
Николе Тесле. Само муку муче ти јадни научници те јадне земље. 
Засукали бедници ногавице и рукаве да из свих речника избаце 
реч ЗЕНИТ. То им je y првој Енциклопедији сасвим пошло за 
ногама. И најзад муку муче да y тој истој Енциклопедији докажу 
како je и Дарвин имао врапца под шеширом. A то збиља није не- 
могуће. Јер доиста постоји нека веза између Дарвинове и Теслине
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.