Full text: Zenit : revue internationale (6 (1926), 42)

V 
. 
година V! 
л- • гУ.** ♦ v*- 1 
бро| 42 
пао земљом, приметио je још, да, ако ce још једаред врати 
натраг y свет, нека ra још једаред роди. Велик нос Голка Ана- 
рева био je на сред лица. Усне су му биле испод носа, меснате 
и покадкад много црвене. Онда, кад би сишао ка њега дух свети, 
есн 
усне би побледеле. Поред носа, ближе челу са леве и 
стране имао je Голко Анарев по једно око. Макар je он са отво- 
реним очима гледао овај свет, много пута му ce десила непри- 
јатност — био je слеп код здравих очију. Боја очију није била 
ређења 
Чело. Изна 
Материјал 
чате конструкције целе лобање био je веома солидан. На томе 
плодном тлу израсла je бујна коса изложена свим ветровима 
као шума на брегу. 
Свежина лица Голка Анарева била je увек нова, јер он je умео 
на невероватно чудан начин да увек изнова почне са изразом. 
Био je господар свога лица. 
Није неинтересантно видети га и чути тога човека из близа. 
Већ смо рекли да je y кафани 
близу њега. 
кафану. Седимо 
V. 
Седе Лав Орг, његова жена, човек, псето и Голко Анарев. 
Димови ce диме. Дувани ce пуше. Столице ce руше. Лав Орг 
нема зуба. Много жалосно. Вредан човек, али без зуба. Његова 
жена, напротив, има дивне зубе. Верујте, неспоразум међу њима 
очит je и он долази због ове физичке разлике y поседу добрих 
и рђавих зуба. Лав Орг, макар без зуба, љуби искрено и 
страсно своју жену. Он je љуби, јер налази да му она уноси 
y живот ону јасноћу и белину, које он нема. Она му уноси 
зубе, a тако je он сада савршен и потпун човек. Госпођа Орг 
не воли свога мужа. Није ce ни чудити. Она њему даје себе 
целу, a он њој само свој геније. После неколико година зајед- 
ничког живота, осетила je ова млада жена, да je и геније њеног 
мужа проблематичан, јер су о њему новине почеле много да 
пишу, a највише су га обожавале жене, и то само оне, које 
га никада нису виделе. Ta je сумња донела госпођи Орг горке 
часове, које je она увек видела на округлом лицу свога бу~ 
дилника. 
Човек, са именом Ки, родио ce два месеца пре заказаног рока, 
и тако му je чело срасло са носом. Пас, који je седео до њега, 
вечито je лајао, кад би он почео да говори. Јадан пас није 
знао француски, па га нико није разумео, али на лицу му ce 
видело, да га љути, кад тако глуп човек говори. 
Голко Анарев није то вече много говорио. Он je више иско- 
ришћивао оптичке утиске. Лица његовог друштва била су за 
њега тога вечера заиста интересантна. Уосталом, заГолка Ана- 
рева није било неинтересантних лица ни неинтересантних ствари, 
Све je исто толико интересантно, колико и неинтересантно.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.