3 
i 
t 
i 
El*'AU: 
m 
RT'-i? 
I 
*■: 
celkové 
aranžování scény je nahota s tak delikátním 
Folies - Bergere 
vkusem vklíněna v celkovou komposici, že celkový do 
jem celého scénického obrazu působí zcela decentní 
krásou. Rafinovaně polozastřená nahota operet, dvoj- 
smyslnost lascivních narážek některých veseloher je 
dráždivější než prostá nahota Music-Hallů. Avšak ani 
Jsou reakcí proti psycho-pathologickému dramatu 
dneška, proti bezkrevnému dramatickému expressionis- 
mtr, proti nudě v divadle. Jsou divadlem v nej- 
ifc 
divadlo 
vlastnějším smyslu slova, pokud pojem 
zakuklenost mravních filistrů, 
ani drobné neúspěchy a 
risiko experimentů neodejme chuť k práci tam, kde se 
otírají tak veliké možnosti nových obzorů. 
souznačný s. »dívati se«. 
V divadle převaha slova, v Music-Hallech pře 
vaha visuelního. Divadlo stůně problémy, etickou ten- 
denčností, M.-H. mají jedinou tendenci, chtějí 
Jaroslav B. S v r č e k. 
jen a jen bavit. Jejich výtvarnou funkcí je prostor, 
V 
pohyb, světlo, barva, hudba a na posledním mí 
stě teprve slovo. 
Scénicky divadlo trpí jednotvárností. Tři až pět 
proměn za večer je příliš málo pro nasycení oka. Psy- 
A uf geschlitzt. Die Seifenblase endgilt ig auf geschlitzt. 
Zu brutal für ein so zartes Gebilde. Das Publikum 
pathologickýcli abnormalit nudí, 
ekologické analysy 
r 
sentimentálně-erotické tragedie působí naivně, hledaná 
ver 
spürt ein Prickeln in der Nase. Quelques fleurs du mal. 
duehaplnost slovních paradoxů má efemernost mydli- 
Odtud odklon obecenstva od divadla, 
nových bublin. 
Die Direktoren bauen Barrikaden. 
odtud krise divadla, jež není lokálního, ale obecného 
Der Schauspieler knurrt. Maler haben ihm Pastillen 
V Rusku snaží se ji vyléčiti Meierhold odesteti- 
rázu. 
gegen klassizistische Verstopfung verabfolgt. Gemein, 
fetzt schluckt der Arme konstant Opium. Zusammen 
ziehende Mittel. Er zieht sich auf sich selbst zurück. 
In sich selbst. Aufs Wort; auf die Gebärde. Er ist ich, 
Individualität. 
sováním divadla,. biomechanikou, Foregger politickými 
buffonádami a agitačním divadlem, Einstein v Prolet- 
kultu hereckým akrobatismem, gymnastikou. V paříž 
ském Théátre de la Cigale hrál Jean Cocteau ve .skvělé 
scénické a kostýmní výpravě Jean-Victora Huga Sha 
kespearova Romea a Julii jako balet a pantomimi v 23 
obrazech, kde slovo mělo jen potud význam, pokud bylo 
Visage X Garderobe 
Individualität ■ 
nezbytným komentářem k rytmice gest tanců a mimice 
Ich heisse Meier 
pantominy. 
Dem Schauspieler - Regisseur muss man es leise 
Mentalita dneška. Ruch, zrychlené tempo 
života, století telegrafů, expresních vlaků, transatlanti- 
sagen: 
ků, radia, aut a aeroplánů. Útěk z jednotvárné, šedé 
každodennosti. Touha po neznámé m, p o exotis- 
Keine Malerei auf der Bühne! 
Lieber Massage von rechts nach links. Oder: nie 
wieder Krieg. Warum auch? Fast wäre es einfacher, 
klarer, ökonomischer 
V minimálním časovém výseku absorbovati maxi 
mu. 
mum radosti, vychutnati všechny krásy světa. Odpoví 
dá těmto touhám dnešního člověka divadlo? 
V Music-Hallech prolíná se divadlo, kabaret, ta- 
aus 1 ner Kulisse 3 zu machen, 
nec, biotechnika, cirkus, varieté. Béře se všechno, co je 
ihre Bestandteile abgesondert zu verwenden : Gerüst, 
Bespannung, Farbe. Unsinnig ein kostbares Gerüst zu 
bauen, es zu verstecken und die Bespannung zu be 
schmieren 
schopno života. Nekonservuje se nic, co je předurčeno 
/ 
zániku. Z divadla převzaty jevištní prostor, scénická illu- 
sivnost, světelné effekty, vymoženosti jevištního me 
chanismu, z kina rychlé střídání obrazů, životnost a 
exotičnost, z kabaretu grotesknost gesta, z cirku a va- 
Wirplaidieren für die Erhöhung des Dings. 
Der Mensch ist vogelfrei. 
rieté ekvilibristika clownů, tanec, jako nejvlastnější 
výtvarná řeč gestem a mimikou, od solové subtilnosti 
Die schüchternste Jungfrau unterscheidet zwischen 
Gummi und Haut. Der Regisseur. aber stirbt als Illu- 
excentričnosti až k pantomině a nejsložitějším, nej- 
a 
exotičnějším baletním souborům přímo pohádkovité illu- 
sivnosti. Nic není nedostupného, nic -nedosažitelného a 
sionist. Amen. 
vzdáleného. 
»II s’assimile sans arrét les inventions de 
Fr. Kiesler. 
toute sortě, et Tesprit nouveau. II est souvent mal con- 
duit, mais il tiendra aussi bien la route«, praví Pierre 
Laurent o Music-Hallu v časopisu Manometre. 
PRO DÁMY. 
Co jim může zabrániti, aby za jediný večer neprovedly 
Filmová báseň. 
vás ve 40—50 obrazech, dík dokonalé jevištní mechanice, 
takřka bez zastavení kabaretem pařížským, španělským, ru- 
V / 
ským, americkým, anglickým, životem pařížské ulice za noci 
PŘISTAV. ODJEZD LODI. 
překrásnou illusí pouličních svítilen, aby vás neupoutaly roz- 
Přípravy k odjezdu. Cestující, nosiči, zavazadla. 
Nekonečná řada vlečných parníků. 
Vlajky ve větru. 1 
tomilým varietním výkonem originelních tanečnic v Koníčcích 
Orlandinovýeh, aby vám neukázaly Paříž v záři Napoleonské 
slávy, Slavnost noci v zahradě de Tivoli, módní přehlídku v 
Palais-Royal, apothesu císařství, jako sladké cukrlátko pro 
Moře a majáky. 
Hoch loučí se s dívkou, která odjíždí. 
Zavazadla u nohou. 
francouzské royalisty, malý režisérský rozmar 
císařskou 
korunu z nahých žen v Napoleonově snu slávy, sentimentální 
Florentinskou idyllu, monumentálně vyřešenou, orientální scé- 
Dívčina ruka hledající nervosně 
v kabelce. 
nu Nilské legendy a mnoho jiných v revui »Coeurs en Folie 
Folies-Bergěre v Paříži. A »Revue olympique« v Casino 
Dívka vstupuje na loď. 
ve 
de Paris? Těžko rozhodnouti, která je lepší. Nová překvapení, 
Pozdrav a polibek z nástupního 
můstku. 
nový exotismus scénický, nové vystupňování výrazových pro 
středků na hranice možností. Čemu více se podivovati, kráse 
Loď odplouvá. 
nahoty, skvělé scénické výpravě, ohromnosti artistického en- 
Dívka mává kapesníkem 
a stírá slzy. 
semblu, či bohatosti invenční, jevištním trikům a scénickému 
eskamotérství. Výběr modelů v atelieru na Montmatru, vášní 
Hoch odchází. 
nabitá scéna španělské krčmy, rozpustilé varietní číslo »Une 
Přístavní záchodek. Plechová tabulka na sloupě: 
petite femme pratique«, noblessní, vzácně vyrovnané taneční
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.