Cast of Characters 
Závist 
Skuteč- 
Obdiv 
T c u h a 
S n aha 
Sen. 
n o s t 
a 
Prolog: 
Rajská touha 
krokodýl vyhřátý na slunci 
C a 1 i 1 o r n i a 
světoběžníků. 
Město filmových legend a fotogenického 
Hollywood 
napjetí. Pálí v mozcích obrázkových artistů a krásných 
žen prudčeji, než subtropické slunce nad ním. 
Magické dílny techniky a zázraků 
Filmová Studia 
XX. století. 
Sláva hvězd 
Omamný drog. Nejlépe placená, Nejlépe 
zaplacená. »Worlds greatest« omyl dneška. 
Staví slohové zámky na pyšných vrcholcích 
Bohatství 
Berwelského pohoří. Radiojazzy. Auta, Jachty, Bak- 
chantské pitky. Lunche lunchů. 
Černá kaňka na bílém. Slzy zklamání 
ukrývané 
Bída 
slávou a září milionů. 
Ráj 
Nebe 
Peklo 
? Kdo chce víc ? 
Chachachachachachachacha! 
LFTS GO CAMERA! 
* 
<£) 00 
05 O 
03 
O 
n 
ty 
3 s* 
l 
a 
N 
7? 
O 
C° 
C/3 
ft 
■o 
0) 
O 
« Q 
a 
7? 
o 
o 
3 
<T> 
o 
P Cf> 
3 < 
o 
fl* 
*1 
n 
2.o 
n < 
7? O' 
n>- 
THE TRUTH about the MOVIES?? 
> 
v kůži vázaná. Rozebrána dříve, než sí 
Vzácná kniha 
ji mohli přečíst všichni ti, kteří lační po štěstí v movies. Varov- 
M á m e v Californii 1 filmový deník, 6 týdeníků. Všechny 
by nejpustší nudou, nebýti procházek 
Epikurově zahradě. 
v 
né hlasy mnoha desítek hvězd velkých i malých. Vítězná cesta 
velké denní žurnály věnují denně stranu našemu obcho- 
Dosavadní umění přinášelo člověku uštvanému robotou dušev- 
stříbrného divadla, pokrytá slávou a utrpením 
dlážděná 
du, reklamě a propagaci. 
ní a citové zadostiučinění. Vyplňovalo jeho konkrétně marné 
úspěchy i mrtvolami. 
Máme dva herecké reklamní měsíčníky »Standart 
tužby. Milostné písně těšily marnou lásku. Ukázalo se pohří- 
a »Red 
Kniha praví: Zdar je relativní! 
Book«, kde filmoví artisti, děti a zvířata oferují nám své 
chu, že zlo života může býti tak silné, že žalostná náhražka 
Každým rokem přijíždí 200.000 lidí do Los Angeles 
schopnosti. Naleznete v každém na 500 fotografií a přes 
štěstí, t. j. dosavadní umění, je nepřemůže. 
s touhou, uplatnit se ve filmu. Jen 5000 z nich je skutečně k u- 
1000 adres s přesným číslem telefonů. 
I'ak jako melancholická báseň zmohla málo proti vese- 
žitku. Jen 1000 z nich nalézá živobytí a »dělají věc« dobře. 
Máme 67 »Screen players agentur,« které dodají nám během 
lým životním konkrétům, tak ani nejoptimističtější umění ne- 
Ostatní se vrací, propadají film. proletariátu, pijí jedy a pro- 
24 hodin nejlepší herce, statisty i stohlavé davy. 
přemohlo hluboké smutky života. Život je totiž mnohem hou- 
střelují si spánky. 
ževnatější než všechny výmysly a theorie a všude tam, kde 
Máme DOLARY, z a které je nám k službám celé město, 
Statistika 
nelže! 
šlo o jeho vlastní záležitosti a podstatné otázky života, staral 
země. Evropa i Afrika. 
*Douglas Fairbanks praví: »All men walk, but 
se pramálo o umění. 
Máme vše, nač si vzpomeneme. 
the man who walks fast, is the one most apt be noticed.« 
Mimo literaturu a mimo esthetické pověry vytvořil si 
Máme všeho víc než potřebujeme! 
Inteligentní herec Hobart Bosworth říká s ji- 
konkretní život svou vlastní poesii, když náhražkové pojetí 
Nejhazardnější hra. kterou jsem v Americe poznal, je 
stotou: 
Jsme ve filmové industrii 100%. Úroky 
naší práce platí 
umění, t. j. odškodnění v uměleckém klamu za bídné skutečno- 
uplatniti se trvale 
a s úspěchem ve fil- 
hra 
nám poplatníci Celého Světa. 
stí ukázalo se jalové, je základním předpokladem nové kultury, 
m u«. 
(Los Angeles v březnu 1925.) 
aby nenapájela život klamnou poesií, ale aby cílevědomým a 
Za jedno krásné děvče 
jedno sto krásnějších. Za 
uvědomělým kultivováním ducha, smyslů a t ě 1 a vytvořila no- 
jednoho skutečného herce 
jedno sto skvělých typů. »Máte 
vého člověka, pracujícího básníka, člověka iniciativy, utopistu, 
břicho tvaru, jakého potřebujeme? 
»Dobře 
podepište skvě- 
který realisuje svůj sen a jehož duch nalézá nejvyšší zadosti- 
Mechanický 
o 
lou smlouvu«. 
Slečno, jste mladá a krásná 
potřebujete se 
učinění nikoliv v nostalgické poesii zklamané touhy, ale v ži- 
najísti a klobouku zítřejší fasony 
All right? Pojďte se 
votě samotném, t. j. v životě organisovaném, v životě, který 
mnou« V zemi. kde je vše »Největší«, je i tato pravda nej- 
Jar. Krejcar. 
on orgamsuje. 
větší. - 
Z přednášky. 
Štěstí je poesie a neštěstí je nuda. Nevěřte, 
!!! Jsme čtvrtou industrií Ameriky 
M 
• • 
Dalekohledy a drobnohledy filosofů nezachytliy podstat- 
že by na světě bylo něco tragičtějšího, než nuditi se. Nuda je 
Hle, foxtrot cifer z Hollywoodu; 
né pohledy a to proto, že byly namířeny zcela falešným smě- 
Jablka zahrad i umělé květy mrznou. 
nulový bod člověka. 
Platíme 3,325.000 dolarů ročně státních daní. 
Člověk zmocnil se ohně a mohl ztráviti v jeskyni v klidu 
rem. Hledaly cíl žití v hlubinách nebo oblacích, hledali cíl ži- 
Zaměstnáváme 15 až 30.000 lidí denně. 
a 
vota mimo život, kdežto všecky podstatné věci jsou zde na po- 
hi 
v sladké nečinnosti zimní období. 
Vyplácíme přes 1,000.000 dolarů týdně umělcům 
a 
vrchu. Život je činnost ústrojné hmoty za podmínek, za jakých 
Od roku, kdy kterýsi z našich předků mohl ztráviti prv- 
dělníkům. 
se projevuje zde na zemi. Funguje-li někde ve vesmíru za jiných 
ní zimu v koutě u ohně, pocházejí hry, vědy, láska a všechny 
70% amerických obrazů vyrábíme v Californii. 
podmínek jiná ústrojná hmota, není to život, s kterým bychom 
radosti. 
Presentujeme průměrně 100.000 dolarů 
na jeden 
mohli zatím vejiti ve spojení. Kanály na Marsu byly vždy jen 
Moderní strojová práce, která zkracuje pracovní hodiny, 
pětidílný obraz. 
ve sklech dalekohledů, zázraky v brýlích mámení a Bůh v duši 
poskytuje dnešnímu člověku dokonalejší prázdeň, než jeskynní 
Máme zde 45 krásných, nejmodernějších studií, ve kterých 
jednotlivce. 
oheň primitivů. Není divu, že tato prázdeň bude plodnější. Ne 
investováno je 750 milionů dolarů. 
Ale skutečná životní realita není než věčný pohyb činné 
jsme primitivové a nejde nám už jen o holý život. Holý život 
Máme obrovské zvěřince cvičených dravců i domácí drů- 
je civilisovanému člověku nesnesitelný, protože holý život ne- 
a napjaté hmoty a tento její život je posledním účelem 
dále 
beže. Slonem počínaje, blechou konče. 
má formu štěstí poesie a jediná možná forma štěstí je tu pak 
se již nemůžeme ptát. A jestliže by tento život sám o sobě, 
Máme přes 6.000 cvičených herců. 
věčný neklid hmot, byl prázdnou formou, kdyby mu chyběla 
sebevražda. 
Máme největší půjčovnu kostýmů na světě, kde naleznete 
poesie, pak stává se poesie výhradním účelem života. 
Revoluční pohyb života chce socialisovati komfort a bla- 
na 90.000 kostumních předmětů. 
hobyt. Bez komfortu a blahobytu není kolektivního štěstí. 
Poesie je nejvznešenější formou štěstí, je zlatým pokla- 
M á m e velkolepé půjčovny nábytku, rekvisit a starožitností. 
dem života, jedinou lidskou positivní hodnotou. 
Stroje zabezpečují víc než prostou existenci. Rozumně 
Máme vlásenkáře »Zana«. který ve svých moderních skla- 
Váš život, který tvoří Vaše práce, Vaše záležitosti, byl 
organisovaná strojová výroba může zajistiti komfort a jedině 
dištích uschovává přes 2.590 paruk všech dob.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.