Full text: Ma : aktivista művészeti és társadalmi folyóirat (4 (1919), 6)

139 
kárára; sőt ellenkezőleg: hasznára. Ez teremti meg 
a hang és gesztus formai kapcsolatát, s ebben a 
játék egységét. 
Amikor hang nélkül fejez ki a színész érzést, 
a mozdulat (gesztus, mimika) természetesen vissza 
nyeri elsőlegességét s ebben tiszta expresszió voltát. 
Ebben az esetben ugyanúgy spontán, egyszerű és 
alapkifejező (itt alapmozdulat), amint azt a hangnál 
láttuk, s ugyanúgy is kapcsolódik bele a karakter, a 
dráma alapmozgásán keresztül az egységbe. 
Ezt volt a mozdulat mint expresszió. Színészi 
probléma. 
A mozgás-probléma másik oldala (a rendezési 
probléma) a mozdulat elhelyeződése a térben: a 
szinpadvonal, szinmozgásából következőn a mozdulat 
viszonya a mozgáshoz. 
Az irányadó elv itt is, mint minden részletkér 
désben, az egység. A színpadi egység a teljesség 
szempontjából s a mozgásegység a probléma szem 
pontjából. 
Ez az egység pedig nem azt jelenti, hogy a 
színpadon mindenkinek csak egyformán vagy vonal 
mozgások irányában (esetleg ellentétes irányában) 
szabad mozognia, mert ez a képhez vezet. A kép 
pedig: mozdulatlanság. A mozgásprobléma igy festői 
és formai problémává válna, holott nem az. Első 
sorban pszichológiai probléma, amelynek a forma 
szabályoknak magasan felette álló miértje van. A 
drámában s a dráma tragikus (vagy komikus) egy 
ségében. 
Ha a mozgásnak megvan ez a (karaktereken 
keresztül) drámába koncentrálódott pszichológiai egy 
sége, csak akkor gondolhatunk arra, hogy formailag 
is egységesítsük, de akkor is csak olyan mértékben, 
hogy a pszichológiai egység meg ne csorbuljon. 
A formai egységesítés útja az egyszerűsítés. 
Egyszerűsítés abban az értelemben, hogy az egyes 
mozdulatok minél kevesebb formalehetőséget vegye 
nek igénybe, és hogy az összmozgás minél kevesebb 
egyes mozdulattal legyen kihozható. 
* 
A színjátszásnak alaphangokban és alapmoz 
dulatokban való kiteljesülését, az előbbieken kívül, 
még egy pszichológiai momentum is megköveteli. 
A drámai szükségszerűség érzete. 
A dráma cselekvéseinek egymásutánjától meg 
követett szükségszerűség (törvényszerűség) szugge- 
rálásának a hangban és mozgásban való hangsú 
lyozása. Vagy ami evvel egy: a dráma szükség 
szerűséget szuggeráló pszichéjének, szükségszerűséget 
szuggeráló hangba és mozgásba materializálása. 
Szükségszerűséget, tudjuk, csak az szuggerál, 
ami törvény, illetve ami a törvény erejével hat. 
Hangban és mozdulatban a törvény erejével 
nem az esetlegességek (naturalizmus), nem az egyéni 
szokások (impresszionizmus) és nem a kitaláltságok 
(klasszikus „stilizálás**), hanem csakis az alaphangok 
és az alapmozdulatok hatnak. 
Valamit a maga teljességében (és ez a cél!) 
materializálni pedig csak úgy lehet, ha megkeressük 
az anyagositandó lényeg materiális megnyilvánulási 
(megjelenési) lehetőségeinek ősét: alapját. 
így jutunk csak el a színpad céljához: az ön 
magát teljességében adni-akaráshoz, amely teljesség 
ben feloldódtak és eggyészilárdultak a részletek: a 
dráma, a színész, a színpad. 
MÁCZAJÁNOS 
TISZTVISELŐK 
Amint beléptem még vetekedőn-épen ékeskedő palo 
tájukba, 
Zenészek bandája renyhült el a kiszolgálás lomha 
mezében 
Előre számítottan (0 eladott bányászok még most 
is ajándékoztok, 
Joviális uraitoknak, lojálisán fölajánlott zenét) 
Mert ők a még minden tisztet viselők készülnek 
valamire, 
Valami megmutató fölvonulásban versenyzik ki aljas 
stréberségüket, 
S ti iderendelt bányászok nyújtjátok nekik a kisérő 
zenét! 
S ti ékesítitek még most is nyavalyás visszakivá- 
násaikat, 
A régi Rendhez! ? 
így láttalak meg erősök gerinctelenre átöltözöttségben, 
Várakoztatok egy szeles reggel tompultságában, 
Elrenyhülten a földszinten, készülődő vonulásaik elé- 
dobottan, 
Odaboritva, vetve, lustán támolygó tudatlansággal. 
Jaj, dobbant belém a láz: 
Újra parádézzátok jószivüségtekkel bitang menetüket, 
Újra feledtek, újra felejtitek: 
Rothadt erkölcsük utolja élelmeskedi föl bennük ez 
utánzást,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.