Full text: Ma : aktivista művészeti és társadalmi folyóirat (4 (1919), 6)

144 
A MA KÖRÉBŐL. 
ÉRTESÍTJÜK OLVASÓINKAT, hogy a „Ma“ 
szerkesztősége, kiadóhivatala és képkiállítása az 
„Uj Szó“ volt helyiségébe költözött (IV., Ferenciek- 
tere 9.) A szerkesztőséget és kiadóhivatalt érintő 
összes küldemények már az uj címre küldendők. 
A költözködéssel és átalakításokkal járó munkálatok 
miatt egyenlőre hetenként kétszer hétfőn és szerdán 
4—6-íg tartunk szerkesztőségi órákat. Kéziratokat 
lehetőleg gépelt, de feltétlenül olvasható, tintával 
készült írással kérünk csak beküldeni. Akinek 2 héten 
belül levélbelí választ nem adunk, kéziratát a bekül 
déstől számított 6 héten belül a kiadóhivatalban 
átveheti. Kéziratok további megőrzését nem vállaljuk. 
KIADÓHIVATALUNK felhívja az irodalom és 
művészet barátait előfizetésre és pártoló tagsági jegyek 
váltására. Az előfizetési dij egy évre 60 K, félévre 
30 K, negyedévre 15 K. Pártoló tagsági dij egy 
évre 100 K. 
A pártoló tagsági jegyek birtokosai a tagsági 
jegy érvényességi időtartama alatt külön előfizetési 
dij nélkül kapják lapunkat, évenkint egy művészi 
értékű rnülapot kapnak ajándékul és kiállításainkat 
ingyen látogathatják, stb., stb. 
Ugyanitt hívjuk fel olvasóink figyelmét, hogy 
már ebből a számunkból is 30 számozott amatőr 
példányt készítettünk merített papiroson különleges 
kivitelben. Egyes szám ára 10 K. Előjegyzéseket 
felvesz a kiadóhivatal. 
A »MA« könyvei; 
A »MA« első lírai antológiája (György 
Mátyás, Kassák Lajos, Komját Aladár, 
Lengyel József verseiből) ára ... K 10' — 
Amatőr kiadás eredeti metszettel, az irók 
aláírásával, ára (elfogyott) ... ... K 20' — 
Garda József; Valaki játszik velük 
(dráma) ára K 3' — 
Mácza János : Agitációs füzetek a Szín 
padért ára ... ... ... K 2' — 
Szélpál Árpád» Tüntetés (versek) ára 
K 5' — . Amatőr ... K 10' — 
Barta Sándor: Vörös zászló (versek) 
ára K 5'—(elfogyott) Amatőr K 10' — 
Kassák Lajos : Éposz Wagner Maszkján 
bán (versek) ára ... ... ... ... K 4' — 
Kassák Lajos : Isten Báránykái (három 
egyfelvonásos) ára ... K 3' — 
Faszák Lajost Életsiratás (novellák) 
ára ... ... ... ....... ... ... ... K 10' — 
Kassák Lajos : Khalabresz csodálatos 
púpja (novellák) ára .. ... ... K 10' — 
Máttis TeutschJánost Linóleum albuma, 
száz számozott példány ára ... K 50' — 
Amatőr példány merített papíron, a 
művész sajátkezű nyomásában és kéz* 
Írásával, ára ... K 150' — 
Kahána Mózes j Univerzum (versek) 
ára _. ... ... K 5' — 
Guillaume Apollinaire t Kubizmus című 
festészeti tanulmány, ára . ... K 2'50 
Hevesy Iván: Tanulmány a futurizmus* 
ról, kubizmusról és expressionizmusról 
45 reprodukcióval, ára ... ... K 14 — 
Die AKTION könyvei; 
Eine Anthologie (1914—16) ára 
kötve ..." K 8'60 
Jüngste tschechische Lyrik ára 
kötve K 8'60 
Gottfried Benn t Fleisch (versek) ára 
kötve ._ K 8'60 
Theodor Dáubler t Dér Hahn (versek) 
ára kötve ... ... ... _ ... ... K 8'60 
Franz Jung: Opferung (regény) ára 
kötve ... ... ... ... ... K 8'éO 
Ferdinand Hardekopf t Lesestücke, ára 
kötve ... ... ... ... ... K 5'80 
Cári Einstein t Anmerkungen 
ára ... ... ... ... ... ... ... K 5.80 
Ludwig Rubiner t Dér Mensch in dér 
Mitte ára ... ... ... ... ... ... K 7'20 
Alexander Herzen t Erinnerungen. Két 
kötet ára ... ... ... ... K 30' — 
Dér Rote Hahn (könyvsorozat 1—12 szá* 
mig) Tolstoj, Báumer, Dohm, Viktor 
Hugó, Otten, Sternheim, Ferdinand 
Lassalle, Mehring stb. verseiből és tanul* 
mányaiból. Füzetenként K 2'50 
Dér STURM könyvei; 
Herwart Walden: Tanz dér Töne (kotta) 
ára K 6'60 
Herwart Walden» Einblick in Kunst 
(64 reprodukcióval) ára K 11' — 
Herwart "Walden: Gesammelte Schriften, 
ára K 5'50 
August Stramm » Du (szerelmiversek) 
ára _ ... K 6'60 
Paul Scheerbart: Glasarchitectur (tanul* 
mányok ára ... ... ... K 4'40 
Peter Bautn : Schützengrabenverse, 
ára ... ... ... K 6'60 
Adolf Knoblaucb : Die schwarze Fahn, 
(regény) ára*'.. ._ ... „. ... ... K 4'40 
Hermann Essig: Überteufel (dráma), 
ára ... K 5'50 
Hermann Essig: Wetterfrosch(elbeszélés) 
ára ... K 5'50 
SturmssBücher (sorozat 1-14. sz.*ig) : 
August Stramm kis drámái, Lothar 
Schreyer, Peter Baum, Aage von 
Kohl, Adolf Behne stb. munkái, 
füzetenként ... ... K 2' — 
Sturmdevelezőlapok a legújabb francia, 
angol, orosz, német, spanyol és olasz 
művészek képeinek és szobrainak re* 
produkcióival, ára darabonként K —'50 
Az egész sorozat 75 . darabból áll. 
Megjelenés dátuma 1919. június 1. — A lap minden cikkéért a szerző felel. 
Felelős szerkesztő : KASSÁK LAJOS. 
Nyomatott Hunnia-nyomda, Budapest, V., Csáky*utca 49.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.