6 
expressa — Deformiše se svatko i prati lokomotivu 
kao Sekundant u dvoboju sa drugom lokomotivom 
— Međusobno se mačuju dve gardine, a peva se 
psalam »Tula, Tula čelik« — Odozgor i popreko se 
bacaju razne stvari kao srećka razredne lutrije, mi 
kroskop, mišolovka i crveni nos ministra za pro- 
svetu — Sve u određeno vreme (Suttner-Ure) — Čo- 
vek je sporedan: može i ne igrati, ali može da dvo 
nožno govori, razume rečenice kao papagaj, da na 
rukama stoji i šešir na nogama nosi. Onda se među 
sobno žene razne stvari — N. p. Barometarigla sa 
nosom Rodinovog Calaiskog purgara, ili zvuk »gis« 
sa Alraunom H. H. Eversa — Onda muzika: violina 
viče: kee-te-te-sisi, a za binom benzinmotorpila 
ksiksik-sik-rorara. Jedno dete skače u vodu i vikne 
»Baby«. 
Tako Schwitters — 
Apsolutna umetnost — Mnogi nerazumno sve to 
clowniziraju pa i sebe uza to — Međutim čemu uvek 
logikom raditi, kad je ona najnelogičnija stvar naše 
dobe; ukratko egzotiziranje umetnosti je pače re 
klama za umetnost — 
Umetnost je fakat kao život. Razlev ševa preko 
sviju — Umetnika ima i među piscima t. z. »glupo 
sti« kao i neumetnika među Hugoima. Sve je pro 
blematična ekstaza pojedinca bez konstrukcije 
doslednosti naučene — Schwitters sada nastoji 
svoje naume provesti — Teorije su mu tačno 
efektne, umetničke i predznak nesterilnosti — Apo- 
kaliptično tlo Meidnerovo je samo oportuno, dok 
Schwitters u apsolutnoj jakosti panumetničkih de 
talja daje izražaj sebe — (krickrackrucikrikrac u 
čeonoj kosti) — Metafizička određenost je dala si 
stematiku problematike ali Schwitters daje garan 
ciju stabiliteta umetnosti bez metafizičkih silogika — 
Bezuslovno Schwitters kao dadaista prevaguje — 
Generalnost i apstraktivizam fenomenalno iskaču 
kao onaj traženi primitivistički velikogest udarca — 
Boje su razularene, reci raskuštrane, muzika pobeš- 
njela, sve je samo čovečje vrlo vrlo čovečje. 
Schwitters (pisao najbolje pesme »Anna-Blume« i 
grafiku »Kathedrale«) nije samo tititraj DADA mreže 
već sam lasso za obuhvat sveta u Pandadayamsku 
neofuturistiku. 
(Goooospodi Pomiiiiluj) (kor!!!) 
Le cercle 
Marcel Sauvase - Paris 
La pendule 
enfante les sirènes 
aux beaux corsets de cuivre 
Sait-on pourquoi Ton part 
on oublie chaque fois quelque chose 
et les ailes s’ eterguent. 
En voyage 
les yeux ouverts 
sont plus menteurs que la mer 
Clos ta paupière 
aux paysages. 
Les trains et les bateaux, vois tu 
se donnent la main autour du monde 
et le disque du soleil 
à 1 horizon de toutes les lignes aux panaches soleil 
s’ incline. 
Pendule, 
Lovčevo bdenje 
Rastko Petrovié - Paris 
Ja i osam evropskih dasada 
Posedasmo da igramo karata: 
Imena Dantona, Robespiera i Marata 
Spominjemo uz smeh. 
Čudna nam želja duše potkrada: 
Da duša pomrlih stolu bude prizvata; 
U čas evo Dantona, za njim evo Marata: 
Bolno se grče prsti i lede, 
A glas je suh i bez jeka, 
Ponoć je prošla dva sata, 
I mrtvaca glave blede i sede. 
Pod prozorom talasom srebrnim šumi reka, 
A glas joj je suh i bez jeka, 
Suh i bez jeka. 
Bolni, zgrčeni i hladni, ja i osam dosada 
I tri vođe revolucije, igramo se, kartamo, 
A na kartama da su slike ljubovca naših, o jada, 
I naših očeva i prijatelja, dal’ znamo — 
II samo nam se čini — i srca naša ranjava 
I krstovi i listovi? 
Daleko otiče reka Sava, 
Njeni talasi udaraju ispod prozora. 
I mladost prođe žurno kao snežna odora: 
Daleko će oteći reka Sava, 
Pa ja sa psima jurim u lov: 
»0 kneže medvede budi ljubazan dođi pod moj 
gvozdeni lanac; 
Mesec, ključ i katanac!« 
Ženidba vrapca Podunavca 
Stanislav Vinaver - Beograd 
(Tajna povest Egipta) 
»Eto u tome je vrapcu moja snaga.« 
Baš-čelik (Srpske Narodne Priče). 
Balzamuju telo faraona Pta, iz sedamnaeste dinastije 
Kta. 
Prvi balzamlija: 
Faraon Pta 
Iz dinastije Kta 
Posvećen bogu Fta, 
Ova su slova namena, 
Ftin, kzin — i zamena. 
Drugi balzamlija: 
Tamnim spletom slova 
Mudrim bičem reči 
Nek zazvoni, nek zaječi 
U vaskrsu volova. 
H o r : 
Mumijo znaj 
Mumijo čuj
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.