8 
složenosti i u svojoj logičnoj povezanosti i dialektičnoj 
doslednosti. Jedan od najobičnijih primera tog neshva- 
tanja i svođenja nadrealizma je ubrajanje nadrealizma u 
red raznih literarnih ii umetničkih izama, kao simbolizam, 
futurizam, ekspresionizam, simultaneizam, kubizam. Obič- 
no se misli da nadrealizam ima svoj literarni program i 
svoj estetski credo, i da mu je cilj da stvori ili usavrši 
jednu tehniku pisanja. Ovim je nadrealizam ne samo po- 
smatran jednostrano, na jednom jedinom planu pesničkog 
izražavanja, nego je i na tom planu deformisan. Niti se 
nadrealizam na tom planu zaustavlja, niti njegovo delova- 
nje u toj oblasti ima finalistički karakter. Dok razne pe- 
sničke i umetničke škole pokušavaju, u toj oblasti u ko- 
joj su se specializovale, da utvrde како se treba izraža- 
vati da bi se racionalno postigao traženi estetski efekat, 
nadrealizam, već od svog početka, pokušava da utvrdi šta 
jeste osnova ljudskog izražavanja, i to u svima oblastima. 
Raznim pravcima lepih veština cilj je obrazovanje i propo- 
vedanje izvesnog načina izražavanja, lepog i veštačkog, 
to jest izveštačenog. Nadrealizmu međutim, način izraža- 
vanja bio je polazna tačka, i to ne jedan izmišljen, veštač- 
ki iskovan način izražavanja, već ono izvorno delovanje 
čoveka koje ne zavisi ni od kakvih estetskih teorija. Nađ- 
realizam nije imao teoriski da dođe do njega, već napro- 
tiv da izvuče teoriske i praktične :zaključke iz uviđanja da 
jedno takvo spontano delovanje postoji, i da se ono na- 
lazi u opreci sa utvrđenim moralom i sankcionisanom mi- 
šlju čitave jedne kulture. 
Razvoj nadrealizma nije dakle mogao ostati jedno- 
stran i linearan. Mislimo da je potrebno da se pruži jedna 
pregledna i sintetička slika ftoga razvoja, dai se pokažu 
svi planovi na kojimai se on ocrtava, svi problemi koje 
obuhvata, da se zabeleže njegovi karakteristični stupnjevi, 
bogatstvo i raznovrsnost njegovih izraza, a pre svega da 
se izlože njegova predistorija i njegov postanak. 
U ovoj brošuri, razume se, može se samo ukazati na 
svu složenost nadrealizma. i na njegovu doslednost; de- 
taljna analiza pojedinih elemenata te kompleksnosti i nje- 
nih unutrašnjih odnosa ne može biti sprovedena u jednom 
ovakvom, kratkom i neizbežno uprošćenom nacrtu.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.