37 
treba izvući socialne konsekvence. U septembru 1926, Bre- 
ton objavljuje brošuru Nužna odbrana u kojoj obara sim- 
plističku levičarsku kritiku nadrealizma, i s 'pravom 
tvrdi da nadrealizam, baš zato što je svojom dosled- 
nošću došao do jasnih zaključaka na planu ekonomskih 
činjenica, da baš zato ima pravo i dužnost da nastavi svoje 
eksperimente na planu socialno-psihičkih činjenica. 
Posle izvesnih preciznih političkih pregovora i peri- 
petija, početkom 1927, Aragon, Breton, Eluard, Peret, 
Pierre Unik, želeći da što jasnije okarakterišu svoj moralni 
stav, objavljuju pod naslovom Au grand jour nekoliko ot- 
vorenih pisama, u kojima tumače kako se »čist nadreali- 
stički protest« podvrgnuo jednoj sistematizaciji koja daje 
tom protestu maksimalnu efikasnost i snagu, i razlažu kon- 
kretne posledice tog organizovanja njihovog nekonfor- 
mizma. 
RAZV03 MATERIALISTIČKE DELATNOSTI DO 1929 
Iz jednog saznanja o dotle previđenim odnosima pođ- 
svesti i svesti, do koga je došao empiriskim putem, nad- 
realizam je izvukao, dakle, pravilne konsekvence za svoju 
orientaciju na planu realnih socialnih odnosa. Ali s druge 
strane, nadrealizam se nije mogao zadržati, ni u samoj svo- 
joj eksperimentaciji, na njenim prvobitnim oblicima, na pi- 
sanju automatskih tekstova i na dokumentarnom beleženju 
snova. Tehnika automatizma nije bila nekritički genera- 
lisana, niti primenjivana kao formula već produbljena u 
svom pravom značenju, stalnim proširivanjem područja 
nadrealističkog aktiviteta misli. Nadrealistički aktivitet mi- 
sli, koji se kao pojam, razvio iz psihičkog automatizma i iz 
njegovog ispitivanja, obuhvatio je, kao širi pojam, i sam 
automatizam, pored ostalih oblika izražavanja stvarnog 
rada misli. 
Tako se nadrealizam, na primer, u slikarstvu nije ma- 
nifestovao nekim »automatskim crtanjem«, već je, iskoriš- 
ćavajući svesno sve tekovine slikarske tehnike, služeći se 
slikarskom veštinom stvorenom kroz vekove (što znači da 
ne može svako da slika nadrealistički), pokušao da izrazi 
adekvatnom tehnikom sadržinu podsvesti, a na prvom mestu
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.