42 
do kraja 1929, nisu bile organizovane. U to vreme, onoj 
maloj grupi ljudi koja je zastupala nadrealističku misao 
i moral, nasuprot raznim književničkim strujama, prilazi 
jedan izvestan broj mladih ljudi, od kojih su neki već bili 
javno obeležili analognost svojih težnji sa nadrealističkim 
(Đorđe Jovanović, Đorđe Kostić i Oskar Davičo: Tragovi, 
Plakat i Davičova zbirka humornih automatskih tekstova 
Anatomija). Na bazi te saglasnosti u težnjama i jedne za- 
jedničke izdvojenosti »od svega što se oko njih nameće 
kao duhovni život« svi ti ljudi (tada njih 13 na broju) obra- 
zovali su jednu nadrealističku grupu, čija se aktivnost, pod- 
vrgnuta jednoj strogoj moralnoj disciplini, od samog po- 
četka protivstavila šaljivom ali efikasnom opskurantizmu 
javnog mišljenja. Posle prečišćavanja sa unutrašnjim i 
spoljnim malograđanskim pokušajima mistifikacija, grupa 
objavljuje almanaih Nemoguće, koji definitivno afirmira, 
iako samo na ideološkom, poetskom i moralnom planu, 
njene revolucionarne tendencije. U tom pogledu, naročito 
je interesantna raznostrana anketa Čeljust Dialektike, i ru- 
brika Budilnik posvećena humoru. (Istoriiat formiranja nad- 
realizma u Beogradu izložen je, u istom almanahu, u članku 
Uzgred budi rečeno od Matića i Ristića.) Sporazumno de- 
lovanje pariske i beogradske grupe obeleženo je već u pu- 
blikaciji Nemoguće kolektivnom saradnjom francuskih nad- 
realista. Od tog trenutka postoji tendencija da se te dve 
akcije, pariska i beogradska, iako sprovođene na dva razli- 
čita jezika, sliju u jedan širok zajednički pokret. Glavna 
razlika između njih određena je različnošću pojava na koje 
reagiraju kao i spoljnim uslovima delovanja. 
NA KODIM PLANOVIMA DELUJE I U K03IM SE 
VIDOVIMA MANIFESTU3E NADREALIZAM 
U oblasti socialne akcije, beogradska grupa svoje re- 
alno opredelenje manifestuje tek Pozicijom- Nadrealizma 
(januara 1931), koja je samo spoljni znak jednog već 
davno utvrđenog ubeđenja, jednog postavljanja na realnu 
platformu. U Parizu međutim, gde je manifestovanju tih so- 
cialnih preokupacija nadrealizma bilo omogućeno da bude 
mnogo bogatije i slobodnije, pokrenut je još u julu 1930
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.