Full text: Integral : revista de sinteza moderna : organ al miscarei moderne din tara si strainatate (1)

putând pe arma judaismului ca şoselele în urma invenţiilor 
technice. Două elanuri fierb şi construeisc: capitalişti şi 
proletari. Lumpenproletari visează patrii defuncte. Şi între 
lumpenproletari se amestecă sentimentalism, filantropie bur 
gheză. Iată dece sionismul, crezut de Einstein — sabie 
pentru nodul iudeu nu rezolvă nimic. 
Judaism rămâne eternă posibilitate. Crezi că şi-a spus 
definitiv cuvântul şi a dispărut din circulaţie curentă, te 
trezeşti că cere, ca într’o discuţie contradictorie, ultimul 
cuvânt. Pretinde veşnic inexact coeficentul în mediu de ci 
vilizaţie care i se atribue. Spiritul judaic pretinde mereu o 
cotă crescândă la trustul civilizaţiei umane. 
Deaceia din „Revue Juive“ apreciem intenţia, posibilitatea 
ei de almanach al judaismului, pentru mai târziu. 
£8 L’Esprit Nouveau. No, 27. Aceiaş cercetare pasionată 
în toate domeniile în care spiritul modern îşi caută adap 
tare. Alături de Le corbusier, se evidenţiază tendinţa re 
vistei de a alătura în urbanismul modern părerile şi munca 
artistului din cealaltă parte a Rhinului, Walter Giopiuş. 
Tablourile lui Ozenfant şi Janneret, exemplificare logică 
a ideei puriste. 
„Le purisme part d’elements choisis parmi Ies objets 
existants et dont il extrait Ies formes specifiques. II Ies 
prend de preferencc parmi ceux qui servent aux usages. 
Ies plus immediats de lTiomme ceux qui sont comme le 
prolongement de ses membres et par cela d’une intimite 
extreme, d’une banalite qui fait qu’ils existent â peine comme 
sujet et ne pretent guere â l’anecdote" 
Snntem tot atât de dispuşi să credem în standardisa:ea 
tipului omenesc, ca şi in a „naturei^moarte" industrializată, 
după concepţia d-lor Ozenfant şi Janneret. Preţuirea orică 
rei „naturi" în afară de anecdotă, nu poate limita manifes 
tarea aitistică la un simplu motiv. Manierismul e singurul 
făgaş ce poate determina o astfel de pornire. 
■ L’Esprit nouveau No. 28. O precizare a panlirismului, 
în atmosfera doctrinei suprarealiste, de Paul Dermee. 
Basoreliefurile lui Lipschitz. ne amintesc cu desnădejde, 
întreaga perioada Piccasso şi Leger. 
„Une viile contemporaine 4 ' de Corbusier Saugnier, intens 
studiu de urbanism modern, demn exemplu pentru multe 
din publicaţiile noastre cu anumite directive. 
, ■ . • ■ ,f • ... • . ‘ 
IU L’Art Vivant No. 4, 15 Februarie 1925. Revistă născută 
în cadrul elementelor de la Nouvelles Literaires, nu împli 
neşte nici un gol. * 
Tendinţa pur informativă, e depăşită rareori; de interesul 
expoziţiei de artă decorativă din anul acesta’ 
• • • 
Grupul ,,INTEGRAL“ neavând încă la dispoziţie toate mijloa 
cele ca să se manifeste independent şi pe teren propriu, prima 
sa experienţă e montarea lui „Saul“ de Andre Gide — pe scenă 
Teatrului „Central" al trupei din Vilna, — regisată de /. M. 
Daniel, cu decoruri şi ccstume de M. H. Maxy. Evenimentul, 
trebue subliniat: sunt primele construcţii scenice ia noi in ţară. 
• • • 
Mişcarea Literară : Director Liviu Rebreanu. 
Cuvântul Liber: Director Eu^en Filoti. 
Ideea Europeană. 
Contimporanul: Redactori: Marcel Iancu şi Ion Vinea. 
Noi, Revista d’arte futurista. Diretore: E. Prampolini. Via 
Trento 89, Roma. 
Stauba, Revue d’arhitecture. Charles Teige. Kolkourna 4» 
Praga. 
Zenit, L. Mitsictch. 22 rue Birtscbamine, Belgrad, i > 1 
Disk Charles Teige. 
De Stijl, art constructiviste. Dir. Thes van Doesburg.' 
Les Feuilles Libres. Marcel Râvai. Paris. 
Blok, Warsova. • 
*iG. 1“ material pour la construction elementaire. Hans 
Richter. 
L’Esprit Nouveau. Ozenfant et Jeanneret. 3 du Chcrche 
Midi. Paris. 
Sturm. fjerwarth Walden. Postdamerstr. 134 Berlin. 
7 Arts, P. Bourgeois. Bruxelles. Boul. Leopold 2. 
,,INTEGRAL 11 înlesneşte abonamente pentru revistele 
străine. i 
In Editura „INTEGRAL" 
va apare : 
în cursul lunei Martie : 
,,T. X.“ plachetă în 299 exemplare de lux. 
Text; Ilarie Voronca, F. Brunea, St. Roii, 
Besenuri: M. H. Maxy şi V. Brauner 
m 
,,PRINŢ PAPAL“ psihismautomat 
de IONCĂLUGÂRU 
DESENURI: M. H. MAXY 
„SUPRAAMERICANUL“ de F. BRUNEA 
DESENURI : M. H. MAXY 
; ' ■ ■■; •• i i ■ : 1 ' , f 
Tip. REFORMA SOCIALA 
Bucureşti, P-giuI Român 20 
, ■■■■■" 1 ■"■"■'"■m.i IM 
PREŢUL : 10 LEI
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.