Full text: Integral : revista de sinteza moderna : organ al miscarei moderne din tara si strainatate (1)

mm not ff 
■§; mm 
nărSfnd 
Dar clienta era tânără şi oricât ar fi vrut Puk să fie numai profesionist, pentru întâia oară fu om. 
In prima zi totul, merse strună. Negrul alternă cu rozul conform cererii, conform filozofiei mondene, 
care bifurcă soarta fn două etape distonate când neprevăzutul şi a băgat coada. 
Doamna râse şi plânse r 4n porţii egale. ^ ^ ş ; - *.*» 
Începând de a doua zi însă, rregrul apărşâ totriiai [greâî, ca o: perdea împiedicat 
simetria, în favoarea uhet singure fâze, lin ce'fh : ce maP naturale. • ' & 
Doamna se enervă. Filozofia sa lăcută din penumbră, ca o lumină de alcov, se delimita în elemente 
autonome, exact ca în realitate., I^egrul era prea ţâre pentru ca’ibrul suferinţei rozul prea idocent 
pentru vălul de doliu. * 4 - **■ ,u 
Puk deşire sili să „lucreze 14 conştiincios^ constată că eşuiază. 
Intr’adevăr a treia zi, intervalul se lăţi atât de* 1 ' iftirft,4rf?cât în spaţiul lu', involuntar, întruchipă fai 
moasa lui ilustrată „cuceritorul 44 . 
Rozul câştiga teren. Negrul se degrada, deveni gri, apoi o brumă transparentă, ca umbr< le ce„locuesc 
în narghilele. - .«-.ţa* aiH 
Intre timp îi crescuseră atâţia trandafiri pe obraji în cât doamna scandalizată de o; v.izH jVe^c^re făcea 
pleonazm cu propriul său suflet îl concediâ. ftmim 
Puk din cei trei dolari îşi cumpără o ocarină, patru clondire cu wisk», şi o oglingioară dP'^ZuFar/ în 
care-şi încasa la fiece sfert de oră, dobânda trandafirilor. 
■ qm ?î< 
Sas ■ Amnd 
Intr’o zi pe când ieşia dintr’un debit unde cumpărase o provizie cu gumă comestibilă, Puk împlini 45; ani. 
Evenimentul reclamând leturghie, îşi scoase cascheta, şi se refugiă în prima amintire cartri ieşi înainte. 
De astă dată Puk avea gâtul însângerat de un fular strident, şi pe braţul stâng, călare,pe puls, cel 
mai drăcos profil din Idaho. ' , ' ‘lâjruoVV 
Când Betsy zâmbea, toţi businesmanii îşi frecau anticipat mâinile, dela John Foster patronul ba 
rului la „Tunul rece“ până la Marschal Field, poreclit „Hiena 14 , antrepenorul pompelor ^funebre. 
Cine ar putea explica cum o geană ce nu reprezenta 85 livre, reuşise în mai puţin de un an sa!re 
ducă herghelia admiratorilor la jumătate ? 
Cine ar putea să spue de ce ţintirimul, vechiu colecţionar de podagră, consacră o aleie specială 
unui singur zâmbet ? : sn'S 
Gând Betsy zâmbea, Mac Fuller, scribul famelic, pe primul zid mai nota un epitaf, cu nume provizoriu 
în vreme ce la „Tunul rece“ fiece păhărel cu basamac sălta cu un centimetru pistoalele din cingătoare. 
Şi nu era cingătoare, să nu aibe ca nişte pipe, măcar trei pistoale, şi nu era pistol >0are;să nu fi 
memorizat locul unde Puk işi ascundea inima. . > âsso<;£s o î% 
Când Betsy zâmbea Puk, ştia că va muri încă de două zeci şi şapte de ori, şi niciodată; icăci era 
singurul care purta pe braţul stâng, călare pe puls, un profil tatuat cu o broşe, de însuşi modelul. 
— De ce te joci cu viaţa băeţilor Betsy ? ..>-o .>!■>}&( u:- -nm 
— Fiindcă-mi place pocnetul pistoalelor. Parcă-i tirul de bice, la serbarea cow-boilor,:.unde Sulivan 
smulge cu un singur şfichiu trandafirul din păr, fără să derangeze o buclă* ■;* hrâi 
— De ce te joci cu viaţa mea Betsy? , ; fuftsfâoq 
— Fiindcă nu vrei să mori Puk. Daca-i muri o singură dată, ca Jim Davies, Wiliam Tesla, şi,aţâţi 
câţi odihnesc în cimitirul din Idaho, reverandul Crosby, ne-ar schimba inelele. De { ce nuibvrei să maori 
şi tu odată ?. î» . 
Dar Puk era invulnerabil. Gloanţele treceau pe alături, cuţitele-ricoşau sau se împlântau domestice, 
ca lamele dresate de chineji înfunda pălăriei, şi din orice încăerare, din orice cursă, eşia disperat şi 
teafăr. Betsy zâmbea mereu. 
Hiena, îşi mai cumpără o casă. Cimitirul .măsura o aleie nouă. Puk, rămăsese ultimul viţi, 
Pe braţul stâng, profilul căpătase patină, tâmplele erau vitrine de argintar, pasiunea Jvţţ"^i^|‘qive- 
nise un sgărie nori, cu o cruce în loc de paratrăsnet. Ă 
— Ce mai aştepţi Betsy ? Şti că sunt cel mai isteţ hingher de şobolani. Dacă ai vrea,*Q£le : 
diţe neîncasate încă, pot fi temeiul gospodăriei noastre. .. 
A şase cents bucata, tace exact 150 dolari. Barul lui Foster, se poate obţine penţp^dţfnica. 
Ce bine ţi-ar sta la „cassă». Sus sunt perdele de percal, şi un pat mic ca pentru gemenî. J ; f ’ ft 
Numai o privire de a ta poate desface pe zi trei;rafturi de wisky. # *9isT-;?' > Jjr 
— Nu-i nici un zor. Am văzut la cioplitor , o daltă de marmură albă cu chelia lui Fenimodf ^Wţîght. 
înţelegi? Reverandul Crosby şi a cumpărat un gtder nou, şi în fiece Duminică mă intreal|ş :,.,C4pd ? 
Nu văd de ce să lepezi capcana. Şobolanii nu cer nutreţ. Ştiu pe cineva care ţi-ar are^'l^c^'.i^tul, 
pe preţ convenabil. msiîm g&i 
N’ar fi rău să chibzueşti la un piano automat. Patul e prea mic pentru o singură persoana,, şt ^prea 
mare pentru două. Şti Klan Northoop, are trei coaste rupte din încăerarea de alaltă^tl Qpra^ios 
flăcău. Şi frumos. Are 27 de ani şi un braţ exact pe măsura corsetului meu. Am fp^^^tî£j5ind 
m’a văzut a râs sânge şi mi-a dat ca suvenir, ceasul de'aur câştigat la concursul-mâncâ,toiiî^Bţle,'|^jţaţă. 
Păcat că se duce. ua"'fWftd 
Când Betsy plecă rămăsese’n urmă un zâmbet atât de fierbinte încât Ta.ylor îngrozit îşi puse ri. 
...Trei zile Puk umblă prin creer, cu speranţa,că va găsi un drum de nebunie, sau un aşci4enf:d^]|ren. 
Şi a patra zi, băgă între dinţi pistolul idela brâu oa o pipă întoarsă, şi sorbi un fum. 
Întors după o lună din spital cu o falcă deraiată, şi o pivniţă de cocktaîl în suflet,' jy^ts 
era măritată cu Marschall Field, poreclit Hiena, antrepenorul pompelor funebre. 
...Când, Puk eşi clătinat din amintire, împlinise exact 57 abi; f. BRUN Ei
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.