Full text: Integral : revista de sinteza moderna : organ al miscarei moderne din tara si strainatate (3)

9 9 
X 
. KT • 
T 
. E 
• 
G 
• R 
• 
A 
• 
L 
* * 
R 
E U 
I 5 T R 
D 
E 5 l 
N 
T E 
Z R 
m 
0 Q 
E 
R 
N 
fi 
0 R 
G A N 
AL MIŞCĂ 
R E 
I M 0 D E 
R N 
E D I N 
ŢARĂ 
Şi 
S T R Ă 
I N 
Ă T 
A 
T E 
REC 
ACŢIE 
: BUCUREŞTI : 
F. 
BRUNE A, ION 
CĂLUGĂRU, M. H. 
MA 
XY, 1 L ARI E 
VOR 
ONC A 
RED 
ACŢIE 
: PARIS: □ 
B. 
FONDANE, 
MATTIS TE 
UTSCH 
REDACŢIA ŞI ADM1NI 
STRAŢI A 
M. H. M A X Y. 
-CALEA 
VIC 
TOR IEI 
79, 
ET. 
I. 
JV 
<* 
• 
O 
• 
T 
X 
T 
• 
£2 
fg Dans la GALERIE VISCONTI 26 Rue de Seine Paris, na re 
ami, Mattis-Teutsch vient d’ouvrir une exposition de peintureet 
sculpture. 
Nous sommes persuades que i'art de notre colaborateur rencon- 
trera lă-bas une comprdhension dont notre pays n’a pas su l’en- 
tourer. 
Nous saluons la premlfere manifestation d'art â Paris, du premlbr 
exponent, chez nous, de l’esprit nouveau. 
Nous en reparlerons largement dans notre prochain numero. 
£3 Pentru numărul de faţă consacrat lui Arghezi, am făcut 
apel, în special la acei cari risipesc azi gologanii puşi în 
puşculiţă pentru zile negre, de fostul lor părinte literar. 
Am fost refuzaţi, cu explicaţia severă că Tudor Arghezi 
nu merită nici un omagiu, ca unul ce nu dă nici odată 5 
lei ca să le cumpere revista. 
Deşi argumentul nu în esenţa lui pecuniară, ar putea fi împăr 
tăşit şi de noi, ştim însă să-l privim printr’un unghiu mai 
respectuos, mal dezghiocat de contingenţe şi patimă. D. 
Arghezi, dacă găseşte penibilă ingratitudinea foştilor săi 
ciraci, ar putea găsi consolare filozofică, contemplând în 
raft, biberonul cu conţinutul golit de geniile nesăţioase 
13 INTEGRAL a publicat şi publică numai lucruri inedite. 
Reproducerile de text din revistele străine, fără măcar în 
registrarea originei. constitue o dublă indelicateţe, faţă de 
cititor pe cared seduci cu vechituri, faţă de autor pe care-1 
deposedezi neautorizat. Integral n’a procedat şi nu va pro 
ceda altfel. 
In No. 4, Integral va publica poeziile originale ale câtorva 
poeţi moderni cu reputaţie, din Franţa. 
H Nu s’ar putea spune că d. Iorga îşi iroseşte clipele pe 
simplă reverie. Pentru D-sa viaţa e un perpetuum mobile, 
fără pauze şi fiecare an ca şi fiecare zi trebuesc lichidate 
cu bilanţ fericit. Nu ne-am mirat niciodată de veşnica fre 
nezie a marelui om, de subitele voiaje de propagandă, dis 
cursuri, conferinţe, întruniri, etc., cum nu ne-am mirat că 
bagajele d-sale conţ n la întoarcere câteva kilograme de 
inspiraţie, în versuri sau proză, comedie sau dramă. Când 
doarme, când mănâncă marele om ? M'ster. 
Din recenta călătorie apostolul a revenit cu o piesă nouă a 
347-a, intitulată spiritual „Isus“. 
De astă dată documentele şi hrisoavele cari făceau farmecul 
savant al celorlalte 346 de drame istorice- au fost abando 
nate şi înlocuite simplu şi emotiv cu floricele poetice şi 
date, din scriptură. Iată cauza care poate dumiri pe toţi ma 
liţioşii, dece Isus e invizibil, deşi are rol fruntaş, dece luda 
e un samsar din Văcăreşti, de ce sunt goluii inexplicabile 
în acţiune (miracolul ca şi apa aspiră la vid), dece în f - 
gura lui Isus, întrevăzut o clipă, se putea des 
cifra chipul cotidian al d-lui lorga. 
Calvarul — aplauzele — era fatal. 
D. Iorga însă prepară a 348-a piesă. 
D-l TRISTAN TZARA ne comunică că lucrează acum 
la un un scenariu de film. 
8 La Gustav Kiepenheur Verlag (PotsdamJ a apărut sub 
îngrijirea lui Cari Einstein şi Paul Westheim un almanah 
„Europa" 1925, cuprinzând producţia artistică şi literară a 
Europei moderne. „Europa* a strâns laolaltă un material 
francezo-german, siguri pe o apropiere sufletească, pregă 
titoare internaţionalei culturale şi artistice. Prefaţa o are 
Herman Kassak :.... „Was ist mit Europa da 1 ? Humanităres 
Aktiv und Pazifistiches, Kongresse und Hăndereichen, 
Etische, Freiheitliches, Muterschutz hier und Bodenreform 
her, Klassenkampf und Menschenrechte, Liga links und 
Liga rechts — Was nutzen wem die schonen Ideale, wem 
andere drauf spazieren geht“... 
Dem Europa: ein Fetzen Lăcherlichkeit sein europăischer 
Mensch ein Katheder Proklamation Protest iiber Protest î 
kein Ausdruck, kein Sinn fur Gemainsamkeit, es sei dem» 
Ausrottung durch Stupidităt â la Speiigler... 
Da: Schauplatz Euiopa wird ein Iahrmarkt—Bravo? 
Q CLAIRE ET IVAN GOLL. - Foemes d’amour, Collection 
Surrealiste, Paris. Cântarea cântărilor la jazzband, în care 
instrumentele fundamentale au formă de inimă şi de sex. 
De aceia notele ţâşnite din sfere senzibile sunt aromate de 
pasiune, dialogul erotic frenetic şi torid, chiar când glasu 
rile uniformizate de turburare îşi pierd personalitatea, se 
contopesc. La amândoi aceleaşi accente virile, aceleaşi 
preciozitâţi femenine. Ar trebui cercetat, (dacă problemele 
lirice comportă clasificări după sex) unde începe bărbatul să 
capete inflexiuni feminine, unde femeia să se masculinizeze. 
Intre 
Mol j'avais le coeur blen tranquille 
Fermă comme une huitre: 
En l’ouerant tu l-as luă ! 
şi 
Mon amant et l’âtoile du sotr 
N’ătaient qu’un : 
Oh ! fleurs, faites la grâoe du sourtre 1 
nici o deosebire de caracter. Poemele—constatările succinte 
nu impietează asupra valoarii lor — sunt luxuriante şi îm 
bătate de imagini eclatante, chiar când ostentativ forţate fri 
zează manerismul. 
Nu interesează dacă ele aparţin amân.dorura, sau unuia sin 
gur, căci adevărata poezie, ca şi dragostea n’are patrie şi 
nici sex. 
■ OESOPHAGE No. 1 Marş 1925-Bruxelles 
revistă de avantgardă belgiană. Primul număr în care Tristan 
Tzara publică două admirabile poeme, cuprinde în între 
gime o vigoare proaspătă şi îndrăzneaţă. Oesophage ex- 
ploadează prin tipar, prin Tzara, prin Arp, Schwitters, Ri- 
bemont—Desaignes, Picabia. 
f | DE DRIECHOEK. 1 April 1925. No. 1. Antwerpen. 
rticole şi poezii de Paul v.Ostaijee, articole şi grafică de 
loseph Peters. Desenuri de Maes, Jos. Leonard, J. Van de 
Zee, etc,...
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.