Full text: Integral : revista de sinteza moderna : organ al miscarei moderne din tara si strainatate (3)

n MANOM&TRE No. 1, Fevrier 1925 
consacrat supraidealismului. EmilMalespin vădit şi în oareşi 
care măsură just, împotriva suprarealismului lui Breton îi 
opune prin contrast supraideâlismul.Mai prepus de libertatea 
dezagregată a cuvintelor şi a senzaţiei, libertatea ideei. E în 
fond, o luptă între definiţii. Problema suprarealismului, e 
pentru clar văzători de mult rezolvată. Suprarealismul (in 
ce are mai bun) îi revine lui Tristan Tzara şi ca realizare 
şi ca doctrină. 
ManomGtre, întotdeauna interesant ca material şi informaţii, 
întregeşte, alături de Sturm, Merz, Selection, angrenajul 
publicisticei moderniste. 
13 7 ARTS. No. 24. 16 Avril 1925. Hebdomadaire d’infor- 
mation et de critique. P. Bourgeois, V. Bourgeois, P. Flou- 
quet, K. Maes, G. Moeier. 
Un articol referitor la începuturile teatrului de avantgardă 
belgian „Theâtre du groupe libre“. Un studiu asupra pic- 
turei naturaliste a lui Ferdinand Schirren, de Flouquet. 
■ Primimjla'redacţie „BULLETIN DU GROUPE D’ETUDES 
PHILQSOPHIQUES ET SCIENTIFIQUES K pour l’Examen 
des idees nouvelles, Sorbonne Paris. 
Grupul fondat în Decembrie 1922, a continuat în cursul celui 
de al doilea an al existenţei sale, să urmărească concepţiile, 
de sinteză, apropiând ideile noi în toate domeniile, pentru 
a confrunta tendinţele comune, pentru a deduce spiritul 
nouelor generaţii cari pleacă dela marile ţradiţii ale trecu 
tului, orientându-se către o unitate de concepţii generale. 
Grupul cuprinde pe toţi colaboratorii lui„Exprit Nouveau“ : 
Dr. R.Alendy, M. A. Pezard, Dr. Serge Voronoff, Profesorul 
Aulard, Ozenfant, Nicolas Beauduin, Juan Gris, Darius Mil- 
haud, Le Corbusier, apoi, Marinetti, Jean Epstein, Waldemar 
George etc. 
Mişcarea Literară: Director Liviu Rebreanu. 
Cuvântul Liber: Director Eugen Filoti. 
Ideea Europeană. 
Noi, Revista d’arte futurisia. Diretore: E. Prampolini. 
Via Trento 89, Roma. 
Stauba, Revue d’arhitecture. Charles Teige. Kolkouwna 
4, Praga. 
Zenit, L. Mitsictch, 22 rue Birtschamine, Belgrad. 
Disk Charles Teige. 
De stijl, art constructiviste. Dir. Theo van Doesburg. 
Les Feuilles Libres, Marcel Raval. Paris. 
Blok, Warsova. 
„G ac" material pour la construction el6mentaire. 
Hans Richter. 
L’Esprit Nouveau. Ozenfant et Jeanneret. 3 du Cherche 
Midi Paris. 
Sturm. Herwarth Walden. Postdameistr. 134 Berlin. 
7 Arts, P. Bourgeois. Bruxelles. Boul. Leopold 2. 
„Integral" înlesneşte abonamente pentru revistele 
străine* 
0 Să se consulte librăria „Hasefei“ din str. Cara- 
gheorghevici, în ce priveşte Cartea, literatura, drama 
şi plastica modernă. 
CINCI VOLUME DE 
T U D OR AR G H E ZI 
Scriitorul Tudor Argliezi îşi începe tipărirea ma 
nuscriselor în volum. 
Prima serie de 5 volume va cuprinde următoarele 
lucrări: 
1. Cuvinte potrivite, versuri publicate şi inedite. 
2. Cartea Femeii Frumoase, proză inedită. 
3. Cartea Copiilor, povestiri inedite. 
4. Cartea Câinilor, a Mâţelor, a Oilor şi a Caprelor 
studii inedite. 
5. Amintirile Ier o diaconului Iosif, inedite. 
Volumele de mai sus vor fi tipărite exclusiv pentru 
subscriitori, într’un număr de exemplare egal cu nu 
mărul subscriierilor primite şi nu se vor găsi în comerţ. 
Subscrierile pot fi făcute în trei feluri : 
1. Subscriere la serie întreagă de 5 volume, 1000 
lei plătiţi odată. Subscriitorilor li se rezervă un tiraj 
şpecial de amator, cu exemplare numerotate şi eu 
autograf. 
2. Subscriere la seria întreagă de 5 volume, plătită 
în rate de câte 2co lei. 
Prima rată se plăteşte la subscriere. Subscriitorii 
se obligă să plătească rata următoare îndată după 
apariţie şi primirea volumului precedent. 
3. Subscrierile la primul volum : 200 Iei plătiţi la 
subscriere. 
Tiparul volumelor va fi executat luxos sub unica 
îngrijire a autorulu', care îşi ia angajamentul că nici 
o greşală de tipar nu se va strecura în text. 
Volumele vor fi livrate subscriitorilor la domiciliu, 
câte un volum la fiece trei luni, primul termen în 
cepând să curgă dela închiderea subscrierii, care va 
fi anunţată prin ziare. 
Subscrierile încep imediat trimiţându-şe prin man 
date poştale, scrisori de valoare, sau cecuri, pe adresa: 
T, Arghezi, 42 Bulevardul Elisabeta, Bucureşti. Cu în 
toarcerea curierului, subscriitorilor li se vor trimite 
chitanţele justificative, în plic recomandat. 
Pentru evitarea surprizelor, autorul înştiinţează 
publicul că nu are nici un agent însărcinat cu înca 
sarea subscrierilor. Autorul roagă însă prietenii şi 
cetitorii din toată ţara să facă propagandă pentru 
subscriere şi la rigoare, să le încaseze, trimiţând su 
mele plătite, la adresa de mai sus, cu desluşirile tre 
buincioase, pentru a li se trimite subscriitorilor chi 
tanţele cuvenite. 
Subscrierile se pot face şi prin „INTEGRAL*. 
/Proprietari: 
MTZRTZU 
A.EBWER 
TEHNICA 
falonud de fotografiat 
dejchi/ ziliiLc : 3 aim. 
JZhînriniia Ji d /rara 
_/ârbatarde : 
fetDCALHiCEAHUmfl 
BUCUREŞTI 
3 dim Î5 
10 j ram.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.