Full text: Integral : revista de sinteza moderna : organ al miscarei moderne din tara si strainatate (6/7)

parada; meridianelor eşite din uz li s’a schimbat destina 
ţia, în sârme de funicular deasupra cărora circulă cu popas 
voluntar, ideile. întrebuinţarea mijloacelor de expresie, 
passe-partout pentru senzibilitatea universală, exploatarea 
unor straturi şerpuind doar cu denumiri altele prin toate 
corpurile, cuvântul cod telegrafic mondial, culoarea-senz 
fix pentru toate retinele, iată agenţii de propagandă ai gân 
dirii contimporane. Iată şi explicaţia valorilor cari nu pot 
răsbi decât până la frontieră, îngreuiate de balastul tradi 
ţiei, împiedicate precum caii în păşune, în propria lor con 
strângere, limitate la interesul doctorilor dela Sorbona şi a 
faimoasei „elite intelectuale 0 , încă trăitoare din graţia fri- 
goriferului. Mirarea unui scriitor american faţă de extrem 
de lenta împrăştiere in ţara lui a unor talente ca Charles 
Maurras, Remy de Gourmont, Barres şi alte nume euro 
pene consacrate, în raport cu frenetica înpământenire a mo 
derniştilor Joseph Delteil, Tristan Tzara, Cocteau, Morani, 
e însuşi exemplificarea fenomenului pentru noi logic. Sur 
prinderea americanului e şi a argentineanului, australia 
nului, japonezului. 
* 
* * 
Relativ la stadiul artei japoneze, am avea poate încă opi 
niile secolului trecut adică entuziasmul moderat pentru 
sârguinţa artistului galben în exploatarea candidă a liniilor 
subţiri, a florilor de lotus şi a cocorilor legendari, expresia 
unei spiritualităţi cu stigmat oriental în care fantezia părea 
inventivă fiindcă imita aidoma elemente din natură, necu 
noscute europenilor. Eticheta exotismului fu găsită, fără ca 
acei cari au iscodit-o să-şi dea seama, că au luat drept 
caracterul unei mentalităţi, — eroare acreditată — imaginea 
strict geogratică a unui popor pentru dânşii inedit. Japo 
nezii nu fac exotism. Europenii cari comit japoniserie, î-1 
fac fără să ştie. De fapt exotismul e un produs al Europei. 
Până la răsbirea curentului de avant-gardă, Japonia era 
cunoscută prin revelaţia fraţilor Goncourt, numai sub ra 
portul plasticei. Poezia şi lirica japoneză a trebuit s’o des* 
tăinuie, s’o stimuleze, injecţia nouilor preocupări. Arta ja 
poneză de abea astăzi şi-a precizat vitalitatea. Mişcarea 
modernă reprezentată prin revistele „Dododo-Dododo“, 
„Gimgimgâm, „Don-Don & Comp., „Atelier & Comp.“ 
Q. V. X.... merge mână ’n mână, cu mişcarea modernă mon 
dială. 
Poezia japoneză desghiocată de contemplaţie şi repertoriul 
cariat al miturilor, purificată de toate cristalele false cu care 
ai împovărat’o tradiţia, e stăpână pe toate sensurile vieţii 
moderne. Ultimele două numere ale revistei de avantgardă 
„Mavo u , care apare la Tokio, în limba japoneză, sub condu 
cerea excelentului scriitor Murciyama, constitue o mărturi 
sire şi o contribuţie. Afară de poziile d-lor Nakano, Hase- 
gava, Naito, Ţuboi, Tatuo Okada, Tominava, piesa d-lui 
Stolynberg (Beţia) un studiu al d-lui Hirogi Haiaschi despre 
Jeanne d’Arc de Delte un alt studiu al d-lui Olm Komaki 
asupra lui Jaques Vache, textul e integrat de desenele d-lor 
Tobaschi, Tatuo Toda şi Tominaca. 
Iată în traducerea prietenului nostru I. Iasuharu Aoki, dela 
legaţia japoneză din Bucureşti, o poezie a talentatului mo 
dernist Tatuo Okada: 
DĂ-MI FOARFECĂ MARE SĂ TAI GLOBUL IN DOUA 
Trec acum lângă cutia poştei 
Să miros boitul în dulapaşul de fier 
Tot oraşul se cutremură 
Un automobil a trecut prin mine 
Şi-abea la un decimetru s’a rostogolit un butoi cu ciment 
Armata a fost concentrată 
Soldafii au pasul alergător şi numai sgomot le sunt bocancii 
Iubirea urcă treptele lenevos 
Chelnenjele sunt ciomăgite c’au urcat treptele 
— Bună ziua, bai de-mi deschide I 
— Hai de-mi închide 1 
— Dă-mi foarfecă proasto 
Cine-şi cunoaşte soarta de mâine e nenorocit, 
E ultimul cuvânt al D-lui X, care a avut o haină gratuită de ocnaş 
— Dă-mi te rog mai iute foarfecă căci vreau să tai globul în două 
A I dar globul ml se pare că nu poate fi tăiat încă 
Onorat public linişteşte-te ! 
Căci poimâine este ajunul zilei de mâine de peste un milion de ani 
Numai din aceste versuri pline de savoarea dură a sen 
zaţiilor citadine, se poate vedea că gândirea de astăzi a 
Japoniei, a desfigurat radical vechile clişee, păşind viguros 
pe drumuri, în care bambusul şi lampioanele de hârtie, au 
devenit piloni de fier şi becuri electrice. F. Br. 
„Dramă şi Comedie 11 . — Ansamblul rătăcitoarei trupe din 
Vilna. se stabileşte în ţară, după o epocă de turneu prelungit. Se 
fixează cu program, care nu mai oscilează între melodramă şi 
pictură morală expresionistă, aparent. Prospectul lansat zilele 
D-nii Sternberg şi Mazo directorii „Dramei* şi .Comediei, 
văzuţi de Maxy 
acestea e precis: noua grupare tinde să se îndrume pe căile 
inovaţiilor moderne. „Nici compromis cu lipsa de gust; nici 
compromis cu prost gustul!": ţipăt care justifică o existenţă 
şi preţueşte cât o realizare. 
Un om de gust, artist de bună esenţă el însuşi şi prieten al artei, j 
d. A. L. Zissu, prietenul şi colaboratorul nostru, imprimă noului 
teatru forma modernă şi financiară şi artistică. S’o spunem des 
chis : numai neprecupeţitului său entuziasm şi priceperei sale 
se datoreşte nouă societate „Dramă şi Comedie 0 . 
„Integral 0 va colabora la noul teatru prin prietenii săi: A. L. 
Zissu, I. Sternberg — acesta împreună cu d. Mazo deţine direc 
toratul artistic şi administrativ, prin redactorii săi M. H. Maxy 
care va monta câteva piese şi Ion Călugăru, secretarul comisiei 
artistice a teatrului. 
„Club des Jeunes 11 a publicat cu ocazia celei de a IX ex- 
poziţiune de pictură la Lyublyana, o plachelă îngrijită, în trei 
limbi, slovena, franceza şi germana, cuprinzând biografia artis 
tică a fraţilor Kralj, promotorii expresionismului slovac. 
Franc Kralj şi Tone Kralj, sculptori şi pictori, întrunesc amândoi 
pentru cei ce uimiţi de plenitudinea şi maturitatea lor de reali- j 
zare de abia 55 ani. Nenumăratele reproduceri ale operii lor, 
pot sugera toată compentiinţa artei lor. Influenţa motivelor când 
naţionale, când religioase, le imprimă un simbolism, care rămâne 
veşnic viu, cu toate experimentele expresioniste, cubiste şi ab 
stracte. 
Există totuşi la amândoi o intensitate, o frământare, o cpuisare 
de sine, calităţi pe cari editorii plachetei, le socot ca însăşi ge 
neza artei lor. 
„La vie eft le reve au cinema 0 .—Hollywodul nu este pare- 
se pentru toate stelele din el firmamentul odihnei sau plăcerile 
perpetue. 
Intre ocupaţii multiple, în care poate amorul ocupă un loc ne 
definit, răzbate câte odată lumina albastră a meditaţiei cu ur 
mările ei. 
Astfel Pola Negri actriţă germană de cinematograf fixată altădată 
pe cerul nostru, azi pe cerul înstelat al cinematografiei americane 
ca stea de rangul întâi, îşi notează în orele libere de cugetare, 
interesante observaţii care nu ţin numai de specialitate.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.