Full text: Punct : revista de arta constructivista (11)

I % 
5 
r 
PUNCT No. 11 
FEBRUARIE 1925 
m 
pe 
ra fesselor şi pe 
semenea ocaziuni, 
Cotadi şi Dragomir 
Cotadi este scurt şi pântecos, cu musculatura pro 
eminentă, cu picioarele îndoite de două ori în afară şi 
odată înăuntru şi veşnic neras. Părul negru ca pana cor 
bului e plin demâtreaţă şi încărcat cu sclipitori şi scumpi 
piepţeni de baga. 
Cotadi nu are mai niciodată poziţiunea verticală, din 
cauza unei îmbrăcăminte de şiţă ce-i formează un fel de 
cuirasă şi care deş'-l jenează teribil, o poartă însă cu 
o desăvârşită abnegaţie direct pe piele şi sub cămaşa 
ţărănească cu ciucuri, de care nu se desparte niciodată. 
O particularitate a lui Cotadi este că, fără să vrea de 
vine de două ori mai lat şi cu totul străveziu, dar acea 
sta numai de două ori pe an şi anume când soarele 
ajunge la solstiţiu. 
Cea mai mare plăcere a lui Cotadi (în afară de aceia 
de a-şi lipi fu gumă-arab'că, diferiţi nasturi şi insecte 
moarte pe pieliţa fină şi catifelată a guşei sale) —mai 
este şi aceia că, din dosul dughenei unde şade, să caute 
să atragă cu şiretenie pe câte un client al său în dis 
cuţii, la început cât se poate < e plăcute şi din ce în ce 
mai animate, până ce reuşeşte, i jţind fonul,- să facă să fie 
. oda-t-ă-^-c prdr-azis zr. Pi 11 r u 
WWmWm' 
cit mutfifa mf ca 
care îl are înşurubat la spate 
care îl pune to.deauna în mişca 
punând în nedumerire pe clienţii săi şi băgând în spe- 
rieţi pe cei mai slabi de înger. 
Acest capac mai servă Iui Cotadi-şi ca perete pe care 
se urinează mai ales iarna, câjid e frig afară şi nu poate 
eşi din prăvălie, deşi trebuie iă-i fie destul de dezagrea 
bil aceasta, capacul fiind ataşât Ia spate iar nu în faţă. 
De asemenea el servă Ia nevoe de urinar şi pentru cei 
lalţi clienţi mai vechi ai magazinului şi pentru intimii 
casei deşi, încă dela început, Cotadi, cu ocazia instală- 
rei mecanismului, nu era dispus să facă nici o concesie, 
probă că pusese pe un zugrav de firme să i scrie pe 
acei capac: «Murdăria oprită». 
Despre origina şi rudeniile lui Cotadi nu se ştie a- 
proape nimic precis — se crede că face parte dintr’o 
familie nobilă al cărui ultim descendent nu a rămas de 
cât o mătuşă a lui bătrână, care şade la mahala şi care 
zilnic îi trimete scrisori pline cu epigrame spirituale com 
puse în dialectul macedonian, precum şi pacheţele mici 
cu tărâţe, sperând prin această să-I abrutizeze şi să-l 
facă să renunţe de bună voie, la partea de moştenire ce 
i s’ar cuveni după moartea ei. Toate acestea ea i-Ie tri 
mete printr’un băiat foarte deştept, cu urechile nichelate 
şi cu pantalonii vârgaţ 5 , numit Tudose. 
Cotadi, care este însă un om care judecă, ştie să rabde 
toate ace te curiozităţi ale bătrânei şi se consolează de 
toate mizeriile vieţii cu sincera prietenie ce-i-o arată 
Dragomir, vechi camarad de şcoală şi tot deodată cel 
mai bun prieten. 
Dragomir este foarte lung, cârn, cu ochi rotunzi şi 
foarte mobil; având gâtul subţire de culoarea cafelei cu 
lapte şi fasonat ca la strung, şi purtând două smocuri 
fine de păr, lustruite şi negru ca pana corbului, care-i 
atârnă ca un decimetru pe ceafa-i rotunjită şi lăsând să 
se scurgă din ele la vârfuri câte două picături limpezi 
de undelemn franţuzesc. 
Dragomir are o inimă foarte bună. Când vede pe iu 
bitul său Cotadi că, cu toate pocniturile ce le dă în du 
şumea cu muchea capacului de cutie de pian. nu a pu 
tut reuşi încă să pună în nedumerire pe naivul care a 
roi. mmmm^H ! M%i ştie. 
Cot ştiatiL- .pe--ce ami c 
preţios şi excfepţionjjjl a pus mâna, spre a putea acapara 
pentru totdeauna sursa eternă a bogăţiilor din capul lut 
Dragomir a lăsat prin' testament / ca să fie îngropat în 
Aceiaşi groapă cu acesta/în' speranţa că din câte două 
picături d| undflemn franţuzesc; de’cea mai fină calitate 
ce se scuţg la fiecare secundă din smocurile de pă| ale 
acestuia, vor răsări cu timpul livezi întregi de măslini 
deasupra, livezi cari împreună cu terenul deveninţi de 
drept proprietatea familiei sale, aceasta va avea astfel 
la îndemână destul untdelemn gratuit spre a întreţine 
candela după obiceiul creştinesc. 
Urmuz 
avut imprudenţa să-I contrazică, atunci Dragomir, bă 
nuind cât de delicioasă trebuie să fie senzaţia artistică 
şi rafinată ce o urmăreşte prietenul său, îi sare în aju 
tor şj spre a da învins pe clientul său atât de tare de 
înger, îşi lungeşte gâtul cu un supliment de mucava, de 
un metru şi 20 c. m., pe care se sue graţios edera şr 
alte plante agăţătoare şi care are în partea de sus un 
aparat care arată cele patru puncte cardinale, 
Pentru toate aceste importante servicii, precum şi pen 
tru acele că ţine contabilitatea prăvăliei, că dă în fiecare 
zi grăunţe la păsări şi că-I reprezintă pe Cotadi ca pro 
curator mai în toate procesele ce le are, Dragomir este 
răsplătit cu vârf şi îndesat, putând însă să ia ori şi când 
masa de seară la Cotadi şi care se compune din picio 
ruşe de caracatiţă şi pâine; pe lângă aceasta se mai a- 
daiigă în fiecare Duminică şi sărbători bisericeşti câte 
un lighean mare plin cu scoruşe în care de multe ori, 
se ascunde câte un bobînaş de armiciu pentru dres cio 
rapii, — ceiace face lui Dragomir o surpriză din cele 
mai plăcute. In plus Dragomir mai are dreptul că, de câte 
ori va fi timfl de ploaie să poată împreună, cu întreaga 
rece noaptea în jumătatea din stânga unei 
n zidal de la poarta locuinţei lui Cotadi, 
te fiiid rezervată pentru vardistul de zi. i 
' wdtt-şeminpic-tle~ [ 
sa familie, p( 
firide situată 
cealaltă jumă| 
hWi t ă $ 
teme 
A apărut: 
Conservator et Co. 
de N. Davidescu 
75 H. P, 
H. Walden Berlin 
Kurt Schwitters Hanovra 
Yarşovia 
L, Kassak Viena 
Mitzitsch, Belgrad 
Surrealisme Ivan Goli Paris 
Revista PUNCT Redactor Stephan Roii 
STR. BAR&TIEI Mo. 37 — Bucureşti
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.