Full text: Unu : revista literara lunara : estival (16)

u 
N 
U 
DESCHIDERE 
Descompus pământul 
transpiră 'n porii văilor 
baghetele florilor 
menţin orchestraţia câmpului 
antenele soarelui 
culeg rămăşiţele nopţii 
animat de botul vacilor 
iazul se leagănă ca o plasă 
săgeţile păsărilor 
se desprind din reţeaua pădurii 
fularul cărărilor 
se deapănă pe mosorul copacilor 
pisicile pauselelor 
torc iedera luminii 
a. zaremba 
FINAL 
Stepa se 'ntinde cu faţa ei zbârcită 
Un ochiu clipea din când în când mai clar 
Noaptea deşerta caseta cu mii de diamante 
Orb sfâşia mantia prin bălării un ţar 
Pe labe pustiul începe să viseze 
Troică luneca tăcerea pe^azururi îngheţate 
Acul crescut dorinţă spre mările chineze 
Alb scit rătăcitor în zdrenţele stelate 
Preoţi având testicule roşii de coraliu 
Cu mitre de hârtie şi glasurile sparte 
Au cuvântat ceresc spre tine cu noroaie 
Şi«au căutat pe Venus prin scoicile deşarte 
Sub umbrele marine meduzele cochete 
Bătrâne sub manşoane de ţepi înfrigurate 
Ce culori felurite au crinii pe aleie 
Şi cum spală argintul stelele curate 
Ispitind a căutat perle cu gustul rar de inimii 
Până ce marea ştearsă cu clasicul contur 
II strânge şi îi varsă sufletul pe gură 
Cu sângele fântână în apele de^azur 
Al. Dimitriu-Păuşefti 
CURO NADE 
Expunere făcută la SECOL prin substitufie 
Toţi oameni inteligenţi cari poartă pălării din pai Împletit, 
vor recunoaşte — desigur— superioritatea acestui produs ieftin 
şi aducător de prevestiri şi nori. 
Gustul delicat ca o pălărie de sezon, culoarea intransmisibilă 
prin fototeleviziune, candoarea de bou — naturală oculinelor — 
poziţia acrobatică pe retina noastră, aureola zâmbitoare a pro 
dusului, sînt garanţiile efectelor sale. 
Mă bucură această primire rece. Succesul e strâns legat de 
admiraţia sub 0°. 
Gred că prin tunelul orizontului, caravane vor duce în ser 
pentine, această piatră filozofală a termometrului. 
Nu uitaţi: 
CITRONADE: nobile şi pudrate marchize 
VITRINILE sînt coapsele noilor produse 
FEMEILE -j- împrejurări, nu sunt tunse. 
ADIO: toate sînt textile 
Puneţi pălării de pai semnelor de întrebare! 
Mac Tabacco 
Primim: 
Din partea D-lui Dr. Icsman Glygrec următoarea scrisoare pe care o 
înserăm în virtutea legii presei: 
Domnule Redactor şi iubite confrate, 
Te rog să binevoieşti să-mi acorzi ospitalitatea revistei 
D-tale, pentru publicarea scrisorii de mai jos, căreia D-l Aderca 
nu i-a dat pînăi acum nici o urmare: 
Bucureşti Iulie 1929 
Draga Domnule Aderca 
Apreciam din totdeauna efortul d-tale de-a te apropia cît 
mai mult de cititor şi de-a transpune gândurile ce ,1-ar putea 
interesa. Dar îmi iau permisiunea să-ţi cer lîn numele ,confra- 
ternităţii noastre precum şi în virtutea Sntîietăţii de vîrstă să 
nu te substitui funcţiunei pe care după. cum toată! lumea, de mai 
bine de 30 de ani, ştie cu atît curaj şi demnitate mi-am asu- 
mat-o: aceia de-,a da publicului cititor o hrană intelectuală aleasă 
şi variată, punîndu-1 în curent cu toate manifestările spiritului 
fie ele ştiinţifice, literare, agronome, medicale, politice, hîglie- 
nice, economice, profilactice, estetice, muzicale, filozofice, poe 
tice, filantropice, etnografice, etice, sociologice, filologice, jurîŢ 
dice, teologice, veterinare, etc., etc., Cred că ţi-ai dat şi d-ta 
seama cu cîtă conştiinţă şi seriozitate de muncă, mram aplicat 
acestei activităţi. Ţiu să accentuez asupra însemnătăţii rolului 
de vulgarizator pe care cu atîtea sacrificii la început mi-1 asu 
masem şi pe care astăzi publicul dela sine cu o emoţionantă re- 
cunoştiinţă mi-1 conferă, rol, în matca t atît a tradiţiei romîneşti 
numărînd pilda marilor înaintaşi, (Gh. Asaki, Ion Eliade Rădu- 
lescu, Gh. Barnuţiu, etc.), cît şi-a tradiţiei universale, dela 
constelaţia splendidă la generaţiei enciclopediştilor francezi — 
Diderot, D’Alambert, Voltaire, etc., pînă la pămînteanul Pa- 
nait Muşoiu. 
Constat în activitatea d-tale din ultimul deceniu, intenţia 
de a-mi lua locul în această grea şi înaltă misiune: articolele 
d-tale despre Rotschild, Wedekind, F. Lobodă, Dr. Cabanei, 
Camil Baltazar, Voronoff, Leon Feraru, Sacha Guitri, Theodor 
M-me Curie, Victor Eftimiu, Karl Max, Eugen Relgis, Tolstoi, 
Marcel Proust, Gherghinescu-Vania, Mallarme, AL Bilciurescu, 
Hertzi, Georges Sorel, Virgil Huzum, Bergson, E. Lovinescu, 
Sarah Bernard, Hortensia Papadat-Bengescu, H. Hans Evers, 
Acterian, Lindberg, Miss Romînia, C. Tănase, Pestalozzi, Stan 
Palanca, Marconi, Radu Gyr, Beethoven, Mendelshon, Debussy, 
Kiriac, Emerson, Nottana, Pajpini, Georges Ohnet, Be- 
nedeto Croce, Banditul Cocoş, Marcel Iancu, Pejin, M. H. 
Maxy, Victor Brauner, Pan Ioanid, B. Schaw, George Mihail, 
Zamfirescu, Radio, Edilitate, Gastronomie, Higiena sexuală, 
Iorga, IFăgeţel, Păunescu-Ulmu, A. Rimbaud, B. Nemţeanu, Hugo, 
Aurel Lambrino, Arghezi, Ortodoxism, Judaism, Flaubert ect. etc. 
îmi confirmă această nelinişte. 
Mă bizui pe anticipata D-tale prietenie, pe activitatea d-tale 
onestă gazetărească spre! a te hotărî pentru binele nosLu obştesc, 
să te consacri unei singure activităţi fie jaceia muzica sau critica 
teatrală, pentru cari p,ari să ai speciale aptitudini, sau ! fie ea 
ori care alta pe care vei binevoi să ţi-o alegi. 
I i Cu o prietenească striţigere de nună, al D-tale, 
Dr. Icsman-Glygrec 
Publicăm această scrisoare a D-lui Dr. Icsman şi credem superflue 
orice comentarii. Totuşi nu ne putem opri de-a adăoga unele considerente 
necesare schiţărei exacte a personalităţii d-lui F. Aderca; 
— Nu ne-am fi îngăduit niciodată D-le Aderca să-ti pronunţăm nu 
mele; justa repugnanţă care ne face să ne dăm la o parte de câte-ori 
în drumul nostru întâlnim un căcat, ne-a fost un excelent prezentativ îm 
potriva contactului cu stilul şi îndeletnicirile D-tale culturale. Găsim îndrep 
tăţită rugămintea D-lui Dr. Icsman şi socotim că ar fi bine D-le Aderca să 
te hotăreşti odată pentru întotdeauna să rămâi în tovărăşia celor de-o seamă 
cu D-ta: Tudor T. Branişte, Don Jose, Elvin, D. 1. Suchianu, Paul I. Papa- 
dopol, Mihail D. Ralea, Vero, Sanda Movilă, M. Sevestos, cu cari ai pro, 
funde afinităţi şi să-i laşi în pace pe Mallarmb, Eminescu, Gide, Rimbaud- 
Creangă, IJrmuz,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.