Full text: Contimporanul (46)

16 
ORBI 
După Ştefan Georg 
Având totul, ei suspină totuşi: 
«Viaţă, grea! Şi foame pretutindeni! 
Nu-i belşug!» 
Pe la case ştiu grînare pline 
De seminţe care'n sbor s’adună — 
Nu ia nimeni! 
Pivniţe în fiecare curte, 
Unde curge vinul pe nisip — 
Nu bea nimeni... 
Aur mult şi greu se pierde'n praf: 
Cerşetori îl mătura cu sdreanţa — 
Cine-1 vede? 
Ion Sân Giorgîu 
NOI revista d’arte futurista: E. Prampolini Via Tronto 89 
Roma. 
MANOMETRE: E. Malespine 40 cour Gambetta I.yon. 
ZENIT: L. Mitsietch 12 rue Bertschanine Belgrad. 
DISK revue internaţionale: Charles Teige Cerna 12 Praga. 
LES FEU1LI.ES L1BRF.S: Marcel Raval Av. Viei Hugo 
Paris. 
TENTATIVE?: Henri Petiot 2 Place Porte Revue Chain» 
bery. 
BLOCK H.: Stazevrskv ul Wspolna 20 m. 40 VCarsovie 
Pdlogne. 
G. _. H. Ricliter Eschenstrasse 7 Berlin Eriedenati: 
INICIAE Avenue de Mayo 634 Buenos Aires. 
1NTERVF.NTIONS: Paul Dermee 20 rue Mont Ceuis Paris. 
MF.RZ: Kurt Schw'itters Hannovre. 
CREATIGNS Vincent Huidobro 41 Aven. Vict. Hugo. 
„VIENT DE PARAŢI RE Rue Hautefeuille 21 Paris. 
L’ESPRTT NOUVEAF, Ozenfant it Jeanneret 3 rue du 
Cherche Midi Paris. 
,,STURM”: Hervcat Walden Potsdamerstr. 134 Berlin. 
L’ANE D’OR Directeur Eugene Causse 10 Aven. de 
Tonlouse. Montpellier. 
E’ESAME: E. Somare grande revue iriensuelle Bottega «li 
Poesia 14 Via del Monte Napoleone Milano. 
ANTHOLOGIE: Ceorges Einze 104 rue Xhovemont Eiege. 
« L’ES AME» 
reviwta mensile di cultura d’arte. J)ir.: E. Somare 
EDITION de la BOTTEGA DI POESIA 
Via del Monte Napoleone 14, Milano 
« S T U R M * 
Dir. H. Walden, exposition, rdition, revue trimes- 
trielle ra/lieale d’avantgarde, Potsdamerstr 
134 â Berlin 
Tip. Brănişteanu, Pas Imobiliara. Bucureşti 
KURT I.IEBMAN: KREUZ1GUNG (Rausch-Verlag Demn 
roman . concentrat, suită de stări lirice ale unei vieţi bizare, 
intense şi rafinate. 
TAMAS ALA DAR : BOl.DOG HI RAD AS (ed. MA. 
VIENA) una din culegerile cele mai reprezentative ale nouii 
poezii maghiare. Poezie de idei susţinute de un puternic sen* 
timent al vieţii integrale. . 
PIER RE BOURGEOIS: 80 COMPOSITIONS LYRIQUES 
(introduction de l.eor, Clienai) ed E’Equerre Bruxelles Vo 
lum compact, dispoziţia ■ grafică şi gravurile realizează ta 
blouri separate constructiviste. Bourgeois este poetul belg 
post-verhaerenian: concis, antiretoric, amplu şi fecund. Arta lui: 
Soyons precis et nous serons lyriqueş. 
Le reaiisme cerebral 
attend impatiemmerit 
des apotres, 
rezumă în aceste patru versuri toată estetica modernă. 
NI COL AS BEAU DU IN: D’UNE NOUVELLE CONSCI- 
ENCE POLTIQUE (Ed. de la vie de Lettres). Secolul nostru 
aduce o conştiinţă nouă, aceea a omniprezenţei, a Omului 
Cosmogonic care trăe.şte simultan în el, cotidian, toate faptele 
multiple ale globului. Pentru a reda pluralitatea cinematică 
de astăzi Beâuduin a părăsit vechile procedee lirice, succe 
sive, unilaterale, monodice, pentru, a căuta noul mod de ex 
presie: poi-mul sinoptic pe mai 'multe planuri, un fel de 
mare orhestra modernă des voita ud până la paroxism toate 
posibilităţile acustice şi care este faţa de poezia tradiţio 
nala, eeeace este polimeioHia faţă de vechea muzică de unisson. 
HEI OVERZICHI No. 21 (Belgia) apare în flamanda. 
Viguroase articole de Berckelaers, I. Peters, Malespine, ver 
suri de Settphor, Paul V. Ostanven şi gravuri de 1. Peters 
şi Karel Maes. 
GALERIA PALM GUILI.AME (Paris) a deschis ex 
poziţia pictorului Kissîing unui d/11 cei mai puternici fauvişti 
din generaţia .nouă. 
GALERIA ST URM Berlin) expune operile constructiviste 
ale pictorul 11 i şi poetului maghiar l.ajos Kassak. 
I 'ANE D'OR (Av.il 1024) fundatori Armând, Cabrillac, 
Castagne, Causse, Cliauvet, Vialles, publică „Note asupra 
originalităţii” interesante consideratului ale unui eminent critic 
din sudul Eranţei: Henry Cabrillac. Pierre Grasset semna 
lează renaşterea gravurii în lemn. 
In editura EERENCZ.I (Pa is) LA EEMME DF. PAILI K 
roman de l.eon Pierre. Quint. 
In ed. La Revue Europpee.nne: 
LE BON APOTRL roman de Philippe Soupault. 
CHOLERA roman de Joseph Del teii. 
IDEOLOGUES roman tle Robert de Beslou. 
|UNE, PHILIPPE EL L’AMIRAL roman de Pierre Guard. 
SOUVENIRS DE MA VIE LI 1T ERAI RE, aminti ile inedite 
alcătuind un întreg roman de Maxim Gorki. 
VERDUN cea mai autentică povestire de răsboi datorită 
lui Eritz von Unruh. 
«Contimporanul», Redacţia Strada Imprimeriei 53
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.