Full text: Contimporanul (48)

SALA SINDICATUL ARTIŞTI LOM 
BUCAREST — DECEMBRE 
PREMIERE EXPOSITION INTERNATIONALE 
DE PLASTIQUE MODERNE 
ORGAN1SEE par la revue 
CONTIMPORANUL 
TOILES — GRAVURES — SCULPTORES 
DE 
G. Brancusi, Marcel Ianco, Melitta Pe- 
trasco, Maxy, Matiss Teutsch, V. Brauner, 
ainsi que des meilleurs representants de 
l’art moderne de France, Italie, Alle- 
magne, Russie, Pologne, Tchecoslovaquie, 
Jougoslavie, Hongrie. 
PRIMA EXPOZIŢIE INTERNAŢIONALĂ 
DE ARTA MODERNA 
IN ROMÂNIA 
CĂRŢI Şl REVISTE 
ASPECTE ŞI DIRECŢII LITERARE de N. Davidescu (voi. II. 
Cultura Naţională). Căutăm o comparaţie, pentru a preciza 
soclul, materialul şi dimensiunile lui Davidescu în literatura 
română — şi figura lui Remy de Gourmont se iveşte. Lipsuri 
şi adăogiri, deoparte şi de alta, reciproc, se compensează. Poet, 
romancier, povestitor esseist, filolog, estet, pamfletar şi ziarist, 
N. Davidescu, purces în 1908, cu primii simbolişti (încă un 
element de s militudine) a fost şi continuă a ii, din toate, cu 
profuziune şi cu excelenţă. Mai puţină senzualitate şi ma 
multă încordare decât la marele Remy. O întreagă complicată 
paralelă şi un migălos portret e de făcut aci — şi ajeptem 
pentru aceasta apariţia celor două romane anunţate. Atitudine 
intelectuală, antisentimentalism, arhitect al abstractului, iată 
piatra, iată betonul care-1 fac durabil. Arabescurile de dialec 
tică, fineţea mefistofelică a perfidiei lui, subitul şi vicoarea 
atacului, iată trăsăturile care-I fac interesant. Alături de T. 
Arghezi, dela 1900 încoace, Davidescu e în plus unul din rarii 
scriitori români cari au învins ble temui celor 30 de ani, vârstă 
la care, de obiceiu, scriitorul nostru cade în imbecilitate. 
SANDER MEYKAMP, par Maurice Casteels (ed. L’Equerre). — 
Nous ne pouvons pas, â Ia hâfe et en quelques lignes, dire 
tout le bien que nous pensons de ce rcman â Ia fois rapide et 
profond, aulhentiquement moderne, parce qu’il ne receourt pas 
aux outrances stereotypes et aux facililes paralogiques des 
oeuvres d’apres guerre et dada. Des situations inedites ressort 
le drame inenarre du peintre Sander Meykamp, veritable homme 
de notre epoque. Cela nous eît raconte directement dans un 
sfyle ferme et lisse comme l’acier. Nous reviendrons. 
75 H. P. — Propaganda pornită acum trei ani prin Contim 
poranul a câştigat artei moderne, energii noui. Apariţia revistei 
75 H. P. deschide seria abia anunţată a, -plib icaţiilor de avani- 
gardă. 75 H. P. aminteşte ca tehnică litografică ediţiile eroice 
şi cari au revoluţionat meşteşugul liiWpuIpf, âŞe primelor publi 
caţii dadaiste şi futuriste din preajnra marelui răsboi. Spiritul 
de frondă şi de bravură ale acelor fnc&pdiŞr^şi artistice pam 
flete îl regăsim cu bucurie în paginue. jhvenife ale proaspătului 
nostru confrate. ş ■ 5 •• 
Primul număr aduce ca gen nou : pîcfjqppdz'ia d-lor Brauner 
şi Voronca. Proză interesantă de Marin eilj.Se remarcă oposiţia 
ce fac artele plastice evoluate spre constructivism stăr.i retro- 
grad-sub-dadaiste a Jiferaturei. 
LA VIE DES LETTRES colaborează Marinetti, Nicolas 
Beauduin, Marcel Arland. 
N. Davidescu de MARCEL IANCU ; 
LISEZ 
LA REVUE EUROPEENNE 
No. 20 
Romain Rolland: Inlroduction â le Jeune înde (Mahatma 
Gândi). 
Benjamin Cremieux: Pierre Mac Or!an 
Bernha d Kellermann : Le .Naufrage 
Holderlin : Six poemes â Diobme 
Eduard de Stieterkron: Hist. de la pctite Tukuta 
Jeanne Ga'zy : Le vr,ai secrei de Barbe Bleue. 
Chroniques par Lucien Fabre, Andre Germain, Phihppe Sou- 
pault, Louis Aragon. 
Paraîtra procharement: Concordcnces poeme par Ion Vinea 
avec bois graves par Marcel Ianco. (Contimporanul. Bucaresti 
GEORGES LINZE : LE PAYSACE 1NVENTOK1E -(estheiique 
et lyrisme du paysage) ediiions du groupe d’art de Liege. 
Poeme cerebrale. Lirismul abstracţiunii şi al sirtezei : 
Vitesa este un început de ubicuitate 
Omul prin ea şterge ţinutul: ca un burete. 
Dar avem persistenţa imaginilor. 
In timp scurt se sintetizează provincii. 
Distanţă şi durată sunt incompatibile astăzi. 
Şti-se-va fericirea planetelor scăldate în nuanţe de spaţiu? 
PASMO director Cernik. Praga. 
7 ARTS directori Victor & Pierre Bourgeois, colaborează G. 
Linze şi Maurice Casteels. 
75 H. P. (Bucarest) director Ilarie Voronea. 
STURM. — Director Herwarlh Walden, expoziţie, editură, 
revistă trimestrială de avangardă. Postdanurestr., Berlin. 
Dans le prochain numero de la Revue Europeenne RecueiFe- 
ment par Marcel Arland; Le Crucifix de Porcelaine par Mareei 
Jouhandeau ; Heinrich Mann par Felix Bertaut. 
Vient de paraître dans le codection de laRevue Europeenre: 
Dâcheances Aimeables par Leon Pierre Quint. 
Inst. de Arte Grafice , UNIVERSALA", Str. Cobâlcescu, 9.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.