Full text: Imitatoren watch step! - Arp 1 (6)

* 53 
HET NEO-PLASTICISME 
De tijd begint te rijpen om schoonheid=als=kunst door levens- 
schoonheid te vervangen. De weg daartoe moet geleidelijk 
gegaan worden. Vooralsnog is 't onmogelijk zuivere levens- 
schoonheid te realiseeren. Want, wat we verstaan onder »leven« 
is niet het subjectieve leven van den enkeling: het is het openbaar 
gemeensdhappelijke leven van althans, een groep. Dewerkelijke 
schoonheid ontstaat niet door subjectieve gesteldheid: deze laatste 
schept illusie van schoonheid, welke slechts goed als voorbereiding 
voor werkelijke schoonheid is. Verstaan we onder schoonheid 
eenheid door evenwidhtigheid, ontstaan door een gelijkwaardige 
levenspolariteit, zoo is de tijd der verwerkelijking nog veraf. Is 
evenwel de hoogste en meest werkelijke realiseering in een verren 
toekomst, een realiseering wordt reeds mogelijk. Deze is de 
schoonheid onzer omgeving. Door deze kan het leven voorbereid 
worden en het subjectieve leven zieh reeds objectiveeren. Om in 
het leven tot zuivere verhouding te komen, moet hetgeen ons 
omringt en beeidend tot ons spreekt in zuivere verhouding tot 
ons staan. Ook dit eischt voorbereiding. De schoonheid der om 
geving vindt zijn voorbereiding alleen in kunst, omdat deze vrij 
is. Zoo is het alvorens de kunst in omgeving te realiseeren, nood= 
zakelijk de kunst met een kunst te beeindigen, die uiting is van 
ons gerijpt mensch^zijn, dus een beelding is van evenwichtige 
verhouding der levenspolariteit. 
Het moet dus een bepaalde, nieuwe kunst zijn, die een vaste 
esthetiek inhoudt. Deze kan het zuivere beeid der sdioonheid 
voor de toekomst geven en alzoo en omgeving en het leven 
omwerken van domineerend natuurlijk tot evenwicht van natuur en 
niet-natuur. Door het evenwicht tusschen ons en het rond=om-ons, 
tusschen inhoud en verschijning, is alleen zuivere schoonheid 
mogelijk. Het wegcijferen van de verschijning, het zieh niet be= 
palen tot de ikheid, is het oude begrip. Begrip noodzakelijk onder 
de overheersching van het natuurlijke, Zoodra het natuurlijke 
zieh door tegendeelige omwerking verdiept tot evenwicht met het 
innerlijke, wordt de verschijning een factor die niet meer weg- 
gecijferd behoeft te worden. En, met het leven is 't eveneens zoo. 
Het gerijpte individu ziet de inhoud als verschijning. Zoo 
houdt alle beschrijving <lyriek> op te bestaan: de verschijning 
zelf brengt alles naar voren — vrij van plaats en tijd. Het brengt 
het onveranderlijke tot beelding in bepaaldheid. 
Een bepaalde beelding met bep aal de beeldingsmiddelen 
is een van zelfheid. Want in al het betrekkelijke is het onver 
anderlijke volstrekt. Allegeredeneer over vorm of verschijning 
houdt op: het volstrekte heeft zijn bepaaldeverschijning. 
Zij is objectief of abstract te noemen tegenover de wisselende 
verschijning van het veranderlijke. Maar voor den nieuwen 
mensdi is zij reeel. In kunst ontstaat een nieuwe plastiek. De 
oude vormplastiek beeldt onvermijdelijk de tragiek van natuur 
en niet-natuur, tragiek ontstaan door de dualiteit. Zij is de uiting
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.