Full text: Zenit : revue internationale (5 (1925), 37)

Крвави забоји дивљака 
на врата новеибра 
Већ je несносно загушљиво 
Од дерања и ис 
Побуна удара о пр 
Тамбуре 
Колика мрачност y 
Бесмислено зурсње 
Hefce помоћи, неће! 
Колика пропаст прети 
Кроз чађзве димњаке! 
Колика светлост промиче 
Из даљине y улице ! 
Удара бубањ о мозгове 
Мозгови катарке ваше пуне су 
Профанисаних застава 
Траверзе, другови, радници 
Ноћу ja вас чујем. 
Сви оглашују (ф;њери на раскршћу!) 
Заставе. Заставс црвене 
Клецаве су ваше маљаве очи 
Нема звоњаве за прержне смрти 
Буна 
Стојте, стојте редови чврсти 
Кроз задах крви и помрачена светла 
Откуда љубав y закасло вече 
Светитељице зала 
У теби моји снови постају 
Крвава бомба јер 
Народ je отровна храна сулуде земље 
јуче сам нашао бога 
На далекој цести 
Већ je сувише усијано тело 
Бога 
Човек 
бунта 
колико je „ja“ 
Истина моја — мрзим 
Одмаздо колико ножева 
Кроз твоје срце? Доста! Стојтс! 
Даљино света, пресвета 
Ти ниси сан 
даљино крвави комад срца 
На основи мостова Жељезних 
Кроз пожар улице пронеси песниче 
Понижених, увређгних, потлачених 
Пламени комад земље. 
Зашто из пећи само предсказане 
Црвенога сунца? 
Земља: рођена, свијена, згрчена, 
Огрсшна, крвава, узвишена 
Земља: пространа 
Ko би y час поноћнога сунца забио 
На улазе, олтаре, свећнице 
Болница 
Крвница 
Лудница 
Уздаха 
Електрични комад 
Пробуђена тела? 
Ko би кутњацима узјахао 
Прогутао 
Запаљено сунце? 
Г. В. Авакум&вић 
Народу Северне Америке 
Ja поздрављзм отненв американски народ 
y име младе рифанске нацаје, која за љу- 
бав слободе, подноси несреће рата. Рифан- 
ци ce надају, да he једнога дана поствћи 
положај, аналогно вашем — положај, кога 
сте стекли снагом ваше борбе и жртвама, 
које беху потребне, да ce остваре ваше 
тежње — y времену када сте били исто 
такви као Рифанци, y доба млздости. 
Има већ четири године, откако ce моја на- 
ција, упливисана вашим прннципижа, бори 
за независност и спремна je на све жогуће 
жртве. Јер, ма ко устраје на правом путу, 
доћи ће сигурно своме циљу. 
Користим ce данас приликомЈ коју ми 
пружио једав од ваших журналиста (човек 
ваи шаљем 
племеннт и широког духа), 
моје поздраве. Здраво! 
Мухамед Бен АБД-ЕП-КРИМ 
привремени регент рифанске републике 
To je једна ствар, јединствено трагична, 
то су неутрални народи спречени, да диг- 
ну свој глас y прилог Рифанаца. Овај на- 
род никада није био освојен. Он ce бори 
за свој живот и за своју слободу. Абд-ел 
Кримов апел, на мене je утицао врло живо, 
пошто ми ce овај човек учинио врло и- 
скреним и не тражи иишга више, cm прав- 
ду и право, да његов народ може да ужива 
своју традиционалну слободу. Ja желим, да 
влада Уједвњених Држава понуди своје 
услуге. Ако их Француска одбије, ми ћемо 
y најмању руку учинити сно, што будемо 
могли, да учинимо крај овом нереду. A 
ако Француска продужи ова непријатељства, 
она ће сама сносити одговорност. 
Већина борби последњег деценија, то су 
устанци подвржених народа, који траже, да 
ce ослободе туђинског јарма“. 
»Clarté» Сематор Б0РАЗС 
председник комисије за спољне 
послове уУједињеним Државама
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.