■ 
1) To, co się prawnie nazywa NOWĄ SZTUKĄ, dąży 
do doskonałości formy plastycznej 
THEO VAN DOESBURG 
2) Do analizy dziedziny plastyki nie możemy sto 
sować uniwersalnej metody badań, zacierającej różnicę, 
istniejącą pomiędzy plastyką a innemi dziedzinami. 
3) Doskonałość dzieła sztuki musi być samą treścią 
nie odbitką i opowiadaniem o innej treści, przeżytej gdzie 
indziej i następnie znajdującej swój ślad I odzwierciadienle 
w postaci dzieła sztuki. 
NB. Dzieło sztuki plastycznej nie powinno być rów 
nież opowiadaniem o treści dnia dzisiejszego. Niech miarą 
teraźniejszości jego będzie miara doskonałości, możiiwa do 
osiągnięcia dopiero dziś. 
1 
4) Sztuka klasyczna osiągnęła pewien poziom do- 
Rozwojowi dalszemu stały na przeszkodzie: 
zapędy literackie, zasada symetrji i t. zw.,,szlachetna okrą 
głość’’ kształtów. 
skonałości. 
5) Dzieło sztuki musi być zbudowane według praw 
swoich własnych. Nie może być wzorem ani dokładność 
Fotografji, ani próbki wyrobów industrjalnych, ani jakakol- 
iv ekbądź rzecz inna. 
6) Dzieło sztuki plastycznej nie wyraża nic. Dzieło 
sztuki nie jest znakiem czegokolwiek. Ono jest (istnieje) 
samo przez się. 
9 
7) Dzieło sztuki plastycznej jest ORGAN CZNOŚCIĄ ZJAWISKA PRZESTRZENNEGO. 8) Dynamizm jest akcją czaso - przestrzenną, ą więc nie należy do sztuki 
plastycznej. 9) Dzień dzisiejszy przekroczył kierunki sztuki t. zw. nowej: kubizm, futuryzm, suprematyzm, ugruntowane na pierwiastku dynamicznym. 10) Kubizm, wy 
chodząc z jednolitego systemu kontrastów, wynalazł — wprowadził różnicę fakturowania i różnicę kształtów. 11) Dawniej chciano osiągnąć organiczność dzieła sztuki 
przez naśladowanie kształtów organicznych przyrody lub przez naśladowanie hieromatematyki Pitagorasa (w zdobnictwie — zasada symetrji, trójkąt Leonarda da Vinci, 
Praw sztuki nie da się pogodzić z prawami przyrody. ALBO LOGIKA SZTUKI, ALBO LOGIKA PRZEDMIOTU. Również 
zbankrutowały już od czasu fresków Rafaela. 
przekątnia Tintoretta). To się nie dało zrobić. 
* • • * v 1 ‘ ■ ‘ ** • . - . . / -• . " 4 V : v . . * ••• . . * •• \ „ i 
beztwórcze szematy Pitagorasa, nie wynikająee z istoty sztuki, lecz w sposób gwałtowny wtłoczone w nią 
*« •»**« a A V a . . \ * * . \ / 0 £ • M % • S • _ * X . • 
A _ ^ I W * ^ 1 •_ A • r »• R • • • t , » 9 a _ . ^ • % 
* I V m • * » ’ ^ pa j A ■ f J • • * 9 » , ( I i , • •• » & • > ^ «: ** a • • " # • ^ » a. . * ■ ^ W . a _ - 
Od tego czasu datujemy początek skonu zasad symetrji. 12) Wyprowadzając dzeło sztuki z obrazu techniki obecnej, artysta jest nieco biiższy swego celu 
gdyż jedno, jak drugie jest tworem rąk ludzkich. Lecz tu winien stary pogląd literacko • naturalistyczny obraz opowiada” „obraz wyraża” „obraz odtwarza”) 
. . L . * „ V • • *", ■ • ■ "• % - . v • » • . r\S €•* \ m .*• i v V.. -, •. . • • . . • ' • • - • i r V*' ' w • v* “ ‘..y * v # ‘ . . . .\ *' • • 
tymczasem, gdy obraz nic nie odpowiada, nic nie wyraża, nic nie odtwarza — on jest, istnieje. Zatarto różnicę celu, a więc i systemu budowy. Maszyna jest całością 
» ' ^ # ^ i 4 4 • . i * + * * » \ . *4 % 
organiczną, mającą na celu doskonałość wytwarzania Jako całość, może być piękną, chociaż do tego nie dąży. Dzieło sztuki zaś jest CAŁOŚCIĄ ORGANICZNĄ WZRO- 
. . li. « * ł ^ ■ I I V 1 • A ^ r. 1 A • • . • ?• % ^ • # f ^ ^ i . % ^ ^ * • « • ^ ' • * . . • 
' • i t S .# # f ^ * v ; • ^ ^ x . *; * w k w** ^ ^ f r V ? ; l, • ** ’ • # ' •, f • • A •’ 1 » * 
KOWĄ. I jako całość może być piękne, chociaż również do tego nie dąży. 
> 
1 
1 
W. STRZEMIŃSKI 
* 
• - 
i 
I 
UMK 
PI 
I 
I 
' fi 1L i 
•‘A'. , *WTk i 3 ■;./;» 
mi 
M 
Si* 
i 
li 
w • 
/i/. 
i 
* 
JK 
IŃ" 
s mm 
.* 
a 
« 
* 
B 
l 
A* M 
& 
W 
mmm 
L 
W 
f 
®Sl®l 
f 
Si 
' 
ł * 
! i 
• •• 
- 
/ 
ilf 
W 
- 
ŁKLu 
! 
•>> 
i ■ -; 
n 
f 
' 
r 
I 
i 
m 
m 
: 
I 
: 
; 
Li, 
fmm 
m 
I 
4 
* i 
I 
•m, 
pt 
i:;: 
;#Sff 
IM 
■- 
? 
i 
1 
* 
' 
•/,*•• ł 
« 
I 
- 
TANKIjPRZT PRACY 
:i'fe 1 *S» 
f 
m 
i 
pw 
1 
f 
^ ; P 4 , 
: 
N 
W* 
i » 
f-S) 
#£ i 
i 
i 
i 
■ 
, iotatf V 
I 
f 
L 
K 
ffi 
i ’-rJ 
i : rt 
u! 
i 
ł 
f 
-*• 
N 
f, 
. 
;■ 
fi 
i 
iSmd 
w 
» 
“i 
i 
" k c 
I 
•X I 
V\ ? 
I \ \ . 
f 
UliBlf'® 
lafmn 
i 
I 
r; 
f 
■i 
... 
n 
I 
:: 
% 
?s?s? 
ll#i, 
■ • . : i: • 
SUK. 
^ifgĘr 
( 
kih -m 
r 
v 
-• 
I 
X. 
ł: 
Hi 
m 
Ha: 
uW 
rHH$L 
.» 
4? s 
■1-7,‘ V/ 
•T 
* 
•* 
W 
*>. 
lim 
# 
cjar?tłi 
m 
<n 
Pt 
r'H 
m 
* 
bi 
i 
i 
i 
j 
?.a: 
Si •' '. ' \-' ; /. 
Vi.. •'•* i 'Z ? !Ż3VMrv 
is 
i: 
Ł 
IM 
1» 
i- 
1 
'.i 
i 
i* 
i 
m 
m 
i m 
i 
i 
m 
i/r 
i 
i 
■ 
i 
rWiWI 
< 
m 
i 
> 
' 
mmSm 
i 
m 
! 
; -iM 
,n 
i 
i 
< 
ii 
11 
m 
w 
a 
'#!|v 
'* r, ‘ “nHfl' kil • 
■W. - Is 
mmh 
•n* 
•• 
/ 
i 
li 
Wiln}-!}!) 
K.!2r^ 
i-* 
N 
i 
<V 
Św. 
* 
1 
4ł.u 
Rsr - 
i 
•j 
* •’ 
i 
ifgK 
n 
.•fiuiPaHr; 
- ' 
yjźm 
mwimrn 
i 
t,- 
« 
i 
i 
w 
*1 * 
I 
. 
W/f.Aą 
i 
V,, 
' * 
i 
>-' r - 
i:/. 
#: 
i 
:/a' 
: 
f 
wg 
* ■*•■» 
•1 
* ł 
- i i 
X 
I 
' - :r. 
■« 
I- 
ER 
ł, 
^ I 
n 
!łTteł 
.■ 
m 
t 
a * 
m 
f 
...i'/: 
li. 
i* 
■•i 
w, 
łj 
r 
‘ 
t 
T'l 
i 
! 
ars 
rrj 
L-l:* 
a 
' 
i 
,. ł _. 
V 3/: 
m. y - 
-■ /; a# 
g» ni 
■ - - ^8 
u I ® 
H I* 
/( // /.//,/ S:V 
■ ■/> % ■ 
v*&i.piwwknż. riijf !i%Sr>i i 
»:;l 
I 
; 
I 
7 
it£ 
ł.’.' 
■M 
sl 
- 
•* 
i 
% 
i: 
r‘ 
i 
7T-/.7 
7-‘; 
H: 
W, 
/ 
I 
I 
n 
f 
1 
•-i' 
e 
•fe 
i 
- 
i 
a 
Ł 
«■ 
*: 
n 
W 
.•f 
r 
■ 
•L&r-''- 
mm: 
m 
r 
& 
li 
■t. 
I 
: 
IźrU 
:. i 
:r 
i 
J mmmmmBSi 
mm 
w 
1 
h nf - Jh/MH'* 
ą?m 
■ 
i 
‘**1 
ł/w/ 
I 
’■ '.f* 
• ii, '"i 
i 
W? 
0; 
i 
m 
Mi 
J 
i 
/. 
i* /. <N 
H‘ni 
p! 
i 
S'-7 
'' 
I 
i 
ll-lKi: fi:!: 
u fi 
• »ya»ś- 
i 
1 
> x '7,t ' . ... 
■? 
II 
f/l/ł 
1 
: 
WJ 
7' 
lietf 
ijjjj |S®fr; >/vV;A 
i 
i-uis 
: bap.iJL 
« 
•• 
ŚJ.-*/. 
;.l 
•7 
.. 
0 
UW 
nip}:!. 
g isuts,‘: , > 
I 
r 
e 
W 
ZfiU 
... 
i 
m 
- 
i 
,7. / 
JA 
i 
mm 
i 
m 
•ni 
li 
■7 
I 
> 
A-a:- 
V 
- ■ Ij" 
•>|V 
,7; 
12
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.