I 
f 
Tłocznia T-wa Str. Kres., ul. Jasna 8. 
Redaktor odpowiedzialny Henryk Stażewski, ul. Piękna 46 m. 4. 
Wydawnictwo .,BLOK”. 
Nous ouvrous une enquete eon 
cernant Peducation artistique. 
Wir eróffnen eine Enquete be 
% ^ t ł i - _ % ^ % 
treffs Kiinstlererziehung. 
% 
» 
i 
Ił • 
i 
i 
/■ 
( 
\ 
\ 
* 
\ 
\ 
* 
» 
ni 
> 
« 
;v 
I 
♦ 
SC? 
i 
* 
i m 
<• 
V 
SPÓŁDZIELNIA KSIĘGARSKA 
m 
<v 
•: * • 
m 
> 
•V 
w 
i 
r i 
ł; 
X* 
X 
■ 
i 
>; 
H 
» 
•• 
• • 
I 
mz 
. 
*. 
V/ 
yy>'y. 
>■»» 
' 
>>•* 
w 
7 
* 
m 
MS 
* 
0 
* 
Kdr 
.*■ 
•.rr 
V. v 
: 
• A 
;• : 
i 
•X 
- 
mm 
^14 
/ 
-v.<v> 
y **>;!M* 
V . < >■■%■ ' 
! 
7 
• V 
•• 
»> 
- 
* 
W 
» 
* 
* 
Xv 
•** 
s 
u 
* 
<*2* *■**<..., 
i 
£ 
Jc-s 
’ 
* 
< 
WwĘW* 
_ * • _• * 
»>/X 
(U 
* 
< 
* 
» 
it9 
. 
V 
V 
7 
Mm 
s 
mm 
nor: E 
t 
.'A 
.< 
A 
» 
m 
* 
* 
< 
> 
# ’ 
» 
śf. 
I 
w 
j 
WARSZAWA, KRUCZA 26. 
i# 
•• 
7 
. 
* 
<-•• •: 
- 
:S : 
% 
; 
' 
( 
v 
V 
. ,%V 
7 
«5S 
A* 
- 
1 
n 
X . X 
*.v 
■ 
**-*»• 
•V 
> 
i 
;5c 
l 
■ 
p 
' E 
I I 
* 
# 
V 
Dotychczas wyszły: 
W. Kolski. Manifest komunistyczny. 
Skowronek. Bogobojna gospodyni dworska. 
A. Strindberg. Bajki, 
i. Ciągllński. Teorja Kopernika. 
R. Łomnicki. Komuna paryska. 
M. Gorkij i Hfl. Kolcow. O szarym i in. 
Wi-ski. Giełda światowa. 
F. Jung. Czerwony tydzień. 
S. Runicz. Walka o kulturę. 
S. W. Bali. O skutecznem myśleniu. 
Zamiejscowym wysyłamy za zaliczeniem 
pocztowem. 
t 
* 
I 
S 
a 
V 
♦ 
L 
<4S 
% 
( 
. 
i 
c 
* 
! 
3 ' 
! P 
< 
* 
i 
•> 
■'Mr 
m 
a 
r - 
) 
V^s 
/ 
»• 
1 
t * 
3* 
#J| 
• • - 
m v 
e 
* 
:> y.. 
4 b 
a 
i 
t i 
i 
Ł 
f 
m 
i 
■ 
► 
V 
« 
A 
> 
< 
* 
i 
I P 
V" 
* 
* 
>1 
> 
will 
! 
* 
7 
> 
4 
y- 
i 
i 
.* 
• * 
v 
i 
.» 
» 
v 
>: 
* 
1 
t 
I i 
O 
< 
I 
I* 
7 
l.i 
■o 
V 
f 
\ 
■I 
O 
w 
x 
■N 
£ 
i? 
t 
;- v% 
•- 
i 
o 
i I • 
- 
\ 
•. 
* 
'1 
>• 
O 
« 
. 
V 
ś'< 
E 
» 
* 
I 
^ -i 
► 
’ Y 
*X 
^35 
! 
r 
■ 
i 
> 
re 
.. . . ... y 
*■ 
i r 
Mi 
7 
W 
* 
m 
s 
♦ 
•> 
I 
■Hi 
1- -1 
4 \ I 
3 
J5 
A ;-v>^v 
■ • 
X 
7.. 
W,* 
i 
V. 
.* 
I 
B 
•77 
A* \ v V 
V I 
I 
I 
M 
4 
s 
v « 
<■< 
a 
f- 
A 
tom poezji T. PEIPER, 
MECHANO-FAKTURA H. RERLEWI 
f 
di 
i 
i 
4 
f 
> 
1 
s 
ft 
V 
. • wa'*;v> 
idl 
n 
V 
W 
7 
•* 
7 
Ag/Pfrc 
.V 
/ 
im? 
i .. JK 
7 
• .S 
/• 
* 
•* 
< 
V 
• » 
7 
» 
7.V.* 
•*.y 
% 
4 
i 
*. 
» 
•• 
% 
v<\ 
i 
>y 
■ 
y 
> 
ss 
. 
: 
#» 
:: m 
•w^ 
y 
7. 
7 
7 
*. 
■* 
* 
7.* V *. 
; 
*. 
- 
fvX( 
V 
•> « 
■:A 
7r 
7. . 
y 
>; 
s* 
% 
*/ 
<:>» 
■ •• 
m 
V 
y 
A 
w.v 
W ■ 
i 
.'.N 
S* 
w 
>y 
•X 
V 
• d 
• / 
1 ' 
7 
9C 
Od krytyka wymaga się sumiennego 
przygotowania, uczciwości i dużego nakładu 
pracy, krytyk winien podchodzić do rzeczy 
i badać ją bez uprzedzeń. Do tego zaś po 
trzebna jest kultura, którą naogół nie są zbyt 
obarczeni niektórzy nasi krytycy, czego dowo 
dem jest artykuł p. J. Ż. w Ns 13 „Tygodnika 
Ilustrowanego” z dn. 29.IV. 
P. J. Ż. od A do Ż nie rozumiejąc na 
szych założeń, zatarł ich sens w mętny i cha 
otyczny sposób. P. J. Ż. zarzuca nam naśla 
dowanie tego, co było kilkanaście lat temu 
na Zachodzie. , , 
... . , J‘ * 1 :rv' - v J. . 
jp ^^ ^ ? " T- 1 '"- ^ 
P. Z. się myli. To, co robimy nie jest 
naśladowaniem, lecz wysiłkiem równolegle idą- 
cym z najnowszą twórczością Francji, Niemiec 
Rosji, Holandji, Węgier i t. d. 
Na usprawiedliwienie p. J. Ż. powiedzieć 
.. . . 
można tylko, że z jego przygotowaniem trudno 
rhu o tych rzeczach mówić rzeczowo i z sensem. 
ś 
l 
* 
» 
•« 
p 
» 
» 
• * 
. 
v 
4 
% 
i 
KONSTRUKCJA 
# 
o 
o 
tp 
3 
H 
AC 
■ 
I 
CA 
i 
i 
O 
© 
; 
* 
JS 
■ 
' 
f 
YimmuisNOK 
. 
• . 
5 
KONSTRUKCJA 
» 
i 
(A 
IH 
H 
I. 
i 
I 
i 
O 
KONSTRUKCJA 
* 
' 
N 
‘i 
1* 
# ł f 
i 
• . 
I 
• i 
« 
l 
, 
I 
I 
I 
I 
I 
/ 
I 
J 
f 
BLOKU ”, 
Warunki prenumeraty 
i 
’ 
i 
19 
kwartalnie 5 zip., rocznie 20 złp. 
• • 
«• 
• ▼ 
SKŁAD GŁÓWNY „OGNIWO’’ 
SIENKIEWICZA 6 
i 
. / 
■
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.