Druk. p.f. 
LECH“ s. o. o 
Warszawa, Koszykowa 33. 
Linja nowego stylu jest już wytknięta. 
Obecny okres jest odkrywczem i stopniowem udoskonalaniem 
osiągniętych poprzednio zdobyczy na drodze systematycznej, 
planowej kolektywnej pracy. 
POMYSŁOWOŚĆ. 
JASNOŚĆ 
PORZĄDEK 
Dom t. j. izolowane od wpływów atmosferycznych miejsce spa 
nia, ubierania, jedzenia, pracy i t. d. jest najniezbędniejszem 
narzędziem codziennego użytku i podobnie jak inne narzędzia 
(np. lokomocji: wagon, auto, samolot; — porozumiewania się: te 
lefon, radjofon;—mierzenia czasu: zegarek) winien być wygodny, 
praktyczny i elegancki. 
Trzem powyższym warunkom będzie odpowiadał taki dom — 
w którym: a) pomysłowość w wyzyskaniu do maximum miejsca 
w rozplanowaniu ubikacyj: mieszkalnych, otworów wentylacyjnych 
i doprowadzających światło, oraz arteryj komunikacyjnych, b) ni- 
czem niemaskowana konstrukcja, c) obrobienie meterjału — 
dadzą nierozdzielność wnętrza i zewnętrznego wyglądu budynku. 
Jednym z •nieodłączonych składników zarówno wnętrza jak i ze 
wnętrznego wyglądu budynku — jest barwa. 
Barwa stapia budynek w nierozdzielną całość z otaczającym go 
terenem i atmosferą. 
ze względu na miejsce i warunki 
Umeblowanie redukuje się 
hygieniczne 
ściany, stoły, łóżka, szafy 
do minimum: tylko to co niezbędne. Przesuwane 
wpuszczane w ściany. Całe wnętrze 
barwione. 
tylitarnych w budownictwie dołączamy 
które r.a 
Do wszystkich względów 
jeszcze jeden: uwzględnienie uczucia radości życia 
wszystkiem winno wycisnąć swe piętno: radujące i uprzyjemniające. 
Równowaga między logiką i uczuciem. 
Zamieszczone w niniejszym numerze reprodukcje projektów te 
atralnych zostały zakwalifikowane przez komisję kwalifikacyjną 
na międzynarodową wystawę w Paryżu. 
Z powodu nieporozumienia z komitetem organizacyjnym wystawy, 
Blok“ uchwalił projekty swoje wycofać, wskutek czego polski 
dział teatralny nie będzie na wystawie w Paryżu reprezentowany. 
» 
-*1 
W najbliższych dniach zostanie otwarta w kamienicy Baryczków 
wystawa malarstwa włoskiego renesansu w reprodukcjach barw 
nych i bezbarwnych. 
Jest to pierwsza z wystaw powstałego z inicjatywy „Bloku 
zeum' Reprodukcyj. 
Mu- 
BLOK“ na zaproszenie artystów łotewskich urządziła 
Grupa 
w Rydze wystawę, w której wzięli udział: Marja Nicz Borowiakowa, 
Katarzyna Kobro, Karol Kryński, Aleksander Rafałowski, Henryk 
Stażewski i Władysław Strzemiński. 
Szereg artykułów teoretycznych na podstawie prac Rafałowskie- 
go, Stażewskiego, Strzemińskiego, analizy poszczególnych wy 
stawców, jak: Nicz-Borowiakowej i innych były wyrazem głębo 
kiego zainteresowania krytyki miejscowej i zagranicznej. 
Cała prasa łotewska wita wystawę, jako doniosły fakt w kultu- 
ralnem zbliżeniu obydwu narodów. 
Po raz pierwszy na międzynarodowej wystawie modernistycznej 
Polska była reprezentowana w Bukareszcie przez członków „Bloku": 
Zarnowerównę i Szczukę.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.