Full text: Ma : aktivista folyóirat (6 (1921), 9)

129 
Moholy-Nagy 
Hát minderről mit tehet ő? 
de sehol sem gyűlt ki fény! A test 
halottasán, valami borzalmas megcsonkí 
tással. lapult a falaknál. 
És visszaüvöltött feléje minden 
borzalmas éjszaka agyában. 
* * 
* 
Azután magára kapott egy fekete 
köpenyt, széles kalappal, amit lesodort 
fejéről a szél, és a levágott fejet a csomós 
hajnál kezében tartva, elrejtve a köpeny 
alatt, végighaladt a kis város görbe 
utcáin, a vámokon is át, és a dombokon 
fel, le a réteken át a folyóig. 
Minden távoli borzalom benne 
kiabál. 
És az éjszaka, egy magára dobott 
fekete köpeny volt a borzalmak e 
vállán! 
A dombok nyugalmat mormoltak! 
és ő, előre tartva a levágott fejet, egy 
lámpást! állt a néma partokon, téve- 
lyegve, és egészen zavartan szegény, aki 
mit sem tud, mit sem ért, és semmiért 
sem felelős. 
Állt, lóbálva a vak lámpást! ahogy 
visszadobódott egy képben neki egész 
élete, holmi távoli sanyarú szobák, és 
fellendülés ez életben! asszony! és 
egészen borzalmas állapota azután a 
felhasitott éjszakában, amint ő élte 
borzalmas emberi zsivajban, felspékelve 
. . és megkinzottan a végletekig! és hiába 
aj es meny a k ar |. ITiene külni magából! hiába! 
* Ekkor, még egyszer felvetett két szemével: 
A felzaklatottságban cselekednie kellett valamit! 
hát ezt! hát ezt!! 
És még egy: ahogy átment a felcsapódott ajtón 
át a maga szobájába, ott reszketve és vonagló szájjal 
leemelte a falról a kést. 
A lámpás feje fölött égett nagy füstöt hagyva 
a tetőn. 
Visszatapogatott lepedőben a vállán, egy lovag! 
a szent eszmék hirnöke, és ismét megállt a halott 
fölött. 
Az viaszbabásan feküdt a tépett dunyhákon! 
Hatalmas szakállal lefelé lógott a játékos gyerekek 
komolyságával. 
Lehulló ősz haját megragadta, ahogy forgott a 
fej, kinyitott szájjal kissé, mit sem törődve már mindez 
dolgokkal, és még egy marokkal felcsapta a hatalmas 
szakállt a hajig, az éles késsel nyakon elmetszette 
a fejet. 
A test babásan végigterült a dunyhákon. 
Ö, most, ahogy tartotta a fejet, mint megvakult 
lámpást az egyik kezében, a másik kezében a nyálkás 
kést, minden vér nélkül! hegyével felészurva a tetők 
nek, homloka mögött a harangokkal! e nagy éjszaká 
ban, aki nyugodni j tt és pihenni fáradt leikével, merőn 
lehetetlen kontrasztnak tűnt egész cselekedetével és 
lényével minden eddigi borzalmas éjszakán! 
A kést belé szúrta az asztalba, ideges megre- 
megéssel! És arcáig emelte a levágott fejet hatalmas 
lecsüggött szakállal, és meglobogtatta, egy lámpást! 
— De hát mi van ? hol van az én nyugalmam 
istenem! jaaj! kezemben egy fej, hogy került az én ke 
zembe, és ez a köpeny a vállamon, hol vagyok? a 
dombok! és a vááros! Éjszakák a felszabadult tornyok 
kal, és kaszárnyákkal a ligeteknél, és a lövések! és 
minden! jaaj! 
Kitárt két karjával állt, fekete köpenyében. 
. A levágott fejet tartotta fenn, egy megvakult 
lámpás! 
A város aludt, a dombok nyugalmat mormoltak 
köröskörül! 
És a folyó szélesen hasalt a dombok között az 
éjszakában! 
Ekkor átlépte a folyót, a fejjel kezében sötéten, 
és felhaladt a dombokig, és ismét megkerülte a folyót, 
egy gyilkos! a harangzúgásban egyedül! mint aki az 
elhagyott mezőkön és erdőkön áthalad, közben a 
folyónál megpihen, egy vándor! a levágott fejjel! ki 
nyugodalmát keresi, menvén a távoli harangok után 
magában nem érezvén semmit! ahogy távol aludt a 
város! és azontúl is, a többi városokban a megnyuzott 
embereket habzsolták az éjszakák! csak őü egészen 
könyörtelenül!! és mégis naivan és félve ahogy haladt, 
a folyó partján fel és le! 
És távol is, minden harang megkondult az éj 
szakában ! 
(Vége) 
Re meny ik László
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.