Full text: Ma : aktivista folyóirat (6 (1921), 9)

120 
TISZTELT ASZTALTÁRSASÁG 
(EGY KISKORÚ KÖLTŐ SZÓNOKLATAI A FORRADALOMRÓL) 
Amikor a szószékre lépek, bevallom még mindössze 
23 és V 2 éves vagyok csak, kicsit dadogós ahoz képest, 
hogy némely népszónokok ezalatt rég fölvilágosítottak 
volna Önöket az uj szakszervezeti hidrogéntöltésü 
tagszámláló gépek elengedhetetlen szükségszerűségéről 
és még kevésbé szólva arról, hogy Marx arany táblai 
csak épugy kiszálltak a' fejemből, mint Kant vagy 
Schopenhauer axiómái életről, halálról, értelemről és eti 
káról. Mint látható nem beszélek tőmondatokban s egy 
teljesen elrugaszkodott ember vagyok, némelyek pedig 
azzal vádolnak 1919 május elsején sirva fakadtam 
Zerkovitz elvtársam Marx apotheoezisén és keservesen 
csóváltam a farkamat. 
Igaz, sok bűnöm van s mondják mindezt aljas 
magamért teszem s mondják 1919 szeptemberében 
szent asszony test véreim abnormális üllepeiket muto 
gatták az Újpest felé vivő utakon néhányunk kintre 
kedt piros gomblyukai felé, ó szentelt üllepii test 
véreim és nővéreim vájjon kiket köszöntenék én ha 
nem éppen titeket köszöntenélek ? 
, Kérem a tisztelt hallgatóságot méltóztason 
beszédemet türelemmel végighallgatni én ugyanis, 
mint később látni fogjuk, szakképzett, becsületes 
forradalmár vagyok s csak Kulhanek elvtárs gyöngéd 
idegeire való tekintettel, ki csak nemrég jelentette ki, 
hogy az emigráció szellemi fölényének kidomboritása 
í- zempontjából sürgősen elő kell adni, ugyancsak eredeti 
szociális tendenciái kidomboritásával a Peleskei 
nótáriust — óhajtok a forradalmi átmenet terén 
némi mérsékletet tanúsítani. . 
Egy büdös individualista vagyok tehát, s tudom 
reggel szuprematista formákban áztatom B. S. jelzésű 
tyúkszemeimet, délben sodronykeritést ebédelek be 
téttel, este boldogan kalászokat horkolok, ó individu 
alizmus aforizma Hong-kong le a vékonynyakuakkal! 
éljen az egyszerű, de szakképzett nép uralma, éljen! 
Bevallom mielőtt késő volna, tulajdonképen semmi 
jogcimem sincs arra, hogy igy beszéljek. Egy hullaház 
21 ablaktalan éjszakáján, haldoklók jégvirágai és mély 
lélekzetü orvosok között kuporogtam én azokon az 
éjszakákon s csak messziről röhögtek felém kikali- 
grafált aktáikkal a zöldfülű detektivfőnökök, s a részeg 
tisztek fiaskóihoz láncolt emberkék is csak fejük hordóit 
úsztatták felém. És éppen ezért hideg, logikus tételekben 
illene csak beszélnem, de hol vagyok én már ezektől. .. 
A tömegről akartam beszélni. Sok tömeggel talál 
koztam én már, legutóbb a tömeg egy száztornyu 
épület előtt ácsorgott és ime vérvörös szószékről, vi 
lágitó kalendárium alatt valaki igy szólott hozzája: 
Menjetek ti emberek és asszonyok, . vegyétek 
magatokhoz a gyárakat szántóföldeket, színházakat 
és árúházakat és pazaroljátok föl magatokat egy 
másnak ! 
És a beszélő ember akkor megrántotta maga alatt 
a sülyesztőt és visszauszott boldogan, örömtől kisirt 
szemű társai közé. Ezek pedig hiéna és farkasfejü 
emberek voltak és a hiénák úgy tettek mintha fogaikat 
csattogtatnák és a farkasok úgy tettek mintha a hiénák 
fogait hallanák csattogtatni. De jaj én láttam mert én 
nem voltam ott, hogy tizenkilencen asszonyokat, 
kertes villákat és sógorokat csámcsogtak. Egyik pedig 
egész érthetően csámcsogott és ennek kimanikürözött 
alsónadrágja volt és kiondolált ujjait úsztatta: 
csak az esztétika határain innen 
s az intelligencia velünk lesz. 
És ekkor kék szalonokat röhögött tejbőrü aktokkal 
és hamar maga elé emelte a tenyerét. 
A tömegről akartam azonban beszélni, mely akkor 
igy szólott a nyomdában és gyárakban: 
nyolc órai munkaidő és két üveg sör 
semmi sör semmi munkaidő 
Én ekkor még segédszerkesztője voltam egv burzsoá- 
dekadenciójárói híres MA cimü folyóiratnak, melyben 
ilyenek álltak: 
A forradalom egyetlen biztosítéké a kulturigé- 
nyesség a gépfegyver 
és az ilyen plakát: 
MINDENKIHEZ! 
KISPOLGÁROK OSZTÁLYVÁLADÉKRA VALÓ 
TEKINTET NÉLKÜL HELYSZÍNEN AGYON 
LÖVENDŐ^ 
ZÖLDFEJÜ EMBER s. k. 
Használati utasítás: 
Kik a kispolgárok? 
Felelet: 
A) Szakszervezeti, kultur és temetkezési torna 
egyesületek elnökei, alelnökei stb. stb. 
B) Vörös művészek, hisztérikus propaganda- 
színésznők, kik egyetlen hunyoritás nélkül végnyi 
cinóberkokárdákat húznak ki az orrlyukaikból, Bog- 
danoff, önként jelentkező továbbá megtért krisz- 
tiánisták, az úgynevezett tanult munkások, 
szomaházi Rudas Zoltán és egy gazdag fiú tör 
ténete teljes kottamelléklettel és Oroszország szeme- 
fénye a cári tányérok aranyelipszisein üldögélő Lunat- 
charskij. 
C) A fehér terror következtében féllábát vesztett 
1. kipróbált 2. megbízható 3. erkölcsileg alátámasztott 
4. baloldali agitátor, aki a következő beszédet intézi 
a legközelebbi operettbordélyban a tömeghez: 
Agitátor: (véres könnyzacskóit lóbálva a nép 
felé)... és elvezettünk az Eszményi országba ó mű 
vészet, bűvészet, galderoni, ó korok büszkesége, má- 
konyok bora, és váljatok uraitok büszke másaivá! 
Mankóit bőgve a meghatott nép felé lengeti... 
D) Akik még azután is hogy két hétre kihajtották 
őket a fák alá eszüket az emberi kényszerképzetektől 
kilizoformozni arra a kérdésre, hogy miért él az ember 
igy válaszolnak: 
I. A társadalomért 
II. A jövőért 
III. A fajfentartásért 
IV. A statisztikai tabellákért 
V. A gyermekeiért 
VI. A kozmoszért 
E) Általában és összefoglalón mindazok, akik 
egy egészen közönséges nap le vagy fölmentekor de 
legföljebb 24 óra alatt nem szólnak igy magukhoz: 
Lenni csak egyféleképen van az ember: ha teremt. 
Ez az élés.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.