Volltext: Ma : aktivista folyóirat (6 (1921), 9)

121 
PERPE 
Moholy-Nagy Rajz 
A mai levés: örlődés, vegetáció. 
Mi van ? Munka Munka Munka önmagunk ellen! 
Mi van? Házak melyek sötétek, t. b. c.-vel virí 
tanak a gangokon és klozeteken és sivárak mint 
a 6 x 8 órás munkanapok. 
Mi van? Utcák, melyek bolondul lovagolnak és 
a lovasrendőr intésére a kipucolt autók előtt ketté- 
nyilnak, mint a partok. 
Mi van? Iskolák, melyekben beteg nyájak éhük 
és baromságuk dicséretét zengik ki a csenevész fák 
felé. 
Mi van? Múzeumok, melyekről lefújta a szél a 
táblákat hogy 
VIGYÁZAT 
OLAJJAL SZAGTALANÍTOTT 
Mi van? Gyárak és bürók, melyekben világló 
tökkfejekkel bogárzanak a tömegek és néha kicipelik 
magukat a rendőrlovak alá és néha felhúzzák a közülük 
leglátóbbat Krisztus mellé. 
Mi van ? Könyvesboltok kirakatai, melyek előtt 
égő fáklyákkal nem állanak meg a hatévesek, hogy 
kiégessék őket a világból. 
Mi van? Nőstények, amint holdkóros combjaikkal 
beleállanak a korzók kifésült hulláiba és olvasztó- 
kemencés meg izzadt szőrzetüket mutogató világokat 
szolgáló páriák, kik kiapadt emlőikkel a konyhás ket 
recekben üldögélnek kölykeik kerítésében, s ha valahol 
egy éjszakára kibomlanak a barrikádok ők kenguruson 
átsipitják magukat fölöttük. 
L J 
Moholy-Nagy Rajz 
Mi van: 1921 1921 1921 
És mi akik épiteni akarunk 
És gyerekeknek gyerekeknek való városokat aka 
runk épiteni és öregeknek erdőket kavicstalan utakkal. 
És magunknak ünnepeket akarunk a térségekre 
távfűtők zászlóaljaival ferdén az égre sikozott zene 
karokkal, aktiv tömegekkel, melyek az őshangzók 
primitív tragédiáit jajjongják és formákkal és színekkel 
és hővel és ágaskodó mozdonyokkal,! 
valamennyi emberi megnyilatkozás egységében! 
És okosoknak csillagvizsgáló tornyokat akarunk 
épiteni Afrikában vagy a tengereken 
És asszonyoknak parkokat és hozzájuk és hozzánk 
vezető országutakat akarunk 
És a tüdővészeseknek vannak szigeteink a legtisz 
tább völgyekben 
És vakoknak vannak lámpáink zenészeink idegei 
közt 
És születőknek vannak Máltásaink, amiktől nevető 
bárányszemeket rügyeznek a növények. 
De addig hideg késsel állunk a szivünk fölött. 
De addig el akarunk harapni magunk mellől min 
denkit, aki nem a legjobban verekszi magát a leg 
teljesebb élet felé. 
Pártok forradalmárok emberek! 
Ki az apró kenyércsaták celláiból, a szabad monu 
mentális emberi elképzelések felé! 
Barta Sándor
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.