Full text: Ma : aktivista folyóirat (7 (1922), 3)

1 
48 
■ 
Olvasóinkhoz és barátainkhoz! 
A mérhetetlenül dráguló előállítási költségek következtében lapunk árát 150 koronára voltunk kénytelenek 
felemelni. Kérjük olvasóinkat és barátainkat, hogy előfizetők gyűjtésével s a lap minél intenzivebb terjesz 
tésével támogassanak a továbbiakban is bennünket, mert csak így leszünk képesek lapunkat föntartani s 
kiadványainkat szaporítani. 
> 
lllllllllllllllllEIRlllllllllllllllllllllllllllllllBlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRIIIRIIIIIIIIIIlllRllllllilllIRIIIIIIllllllllllllllllllllllli:f‘Jt8IIIIIIIIIBIBillllRllllllllllll><llllllIllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllll(llllltBllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllilllUlllllüll1l1ltl 
Uj kiadványaink 
300 számozott amatőr példányban. 
1. Archipenko: Képeskönyv, 
14 klisével, Iwan Go 11 előszavával ára: 
500 o. K., 15 szokol, 20 lei, 10 dinár, 5 líra, 
20 márka, V 2 dollár, 1 sv. K. és 60 m. K. 
2. Baría: Tisztelt Hullaház, kiált 
ványok 1000 o. K., 20 szokol, 15 dinár, 
25 lei, 25 márka, 1 dollár, l l / a sv. K., 
5 lira és 100 m. K. 
3. KLassáulfi.: Rajzalbum, öt eredeti 
tusrajzzal 15 számozott és aláirt amatőr 
példányban készült. Ára: 3000 o. K., 
30 Szokol, 30 dinár, 40 lei, 10 lira, 100 márka, 
1 V t dollár, 3 sv. K. és 350 m. K. 
4. Színes képeskönyv, 
4 eredeti festménynyel 15 számozott, kézzel 
színezett példányban és aláírva. Ára: 
10.000 o. K., 100 szokol, 100 dinár, 150 lei, 
50 lira, 300 márka, 3 dollár, 10 sv. K. és 
1000 m. K. 
5. Kudlák: Gitár és konflisló, 
versek, a‘szerző metszeteivel ára: 500 o. K., 
15 szokol, 10 dinár, 20 lei, 20 márka, 
5 lira, Vz dollár, 1 sv. K. és 60 m. K. 
©. Mácza: Teljes színpad, tanul 
mányok ára: 500 o. K., 15 szokol, 10 dinár, 
20 lei, 20 márka, 5 lira, y a dollár, 
1 sv. K. és 60 m. K. 
TLMoIfcOlyNag y: K ép e s k ö n yv, 
Mátyás Péter tanulmányával, és tizen 
három klisével 500 o. K., 15 szokol, 
10 dinár, 20 lei, 20 márka, V 2 dollár, 5 lira, 
1 sv. K. és 60 m. K. 
S.Simon: Kinyilatkoztatás,versek, 
M a 11 i s eredeti metszeteivel 500 o. K., 
15 szokol, 10 dinár, 20 lei, 20 márka, 
5 lira, Vz dollár, 1 sv. K. és 60 m. K. 
9. Újvári: Prózák, Gr ősz rajzaival 
500 o. K., 15 szokol, 20 lei, 10 dinár, 
20 márka, 1 / 2 dollár, 1 sv. K. és 60 m. K. 
A MA pártolótagsági 
dija: 
egy évre: 3500 o. K., 150 szokol, 150 lei, 
120 dinár, 150 márka, 80 lira. 70 frank, 
10 dollár, 30 sv. frank és 500 m. K. 
A MA előfizetési 
ára; 
egy evre: 
2000 o. K. 
75 szokol 
40 dinár 
75 lei 
75 márka 
20 sv. korona 
4 dollár 
20 lira 
20 frank 
8 sv. frank 
300 m. K. 
A MA 
fél évre; 
1000 o. K. 
40 szokol 
20 dinár 
40 lei 
30 márka 
10 sv. korona 
2 dollár 
10 lira 
10 frank 
4 sv. frank 
150 m. K. 
egy évre; 
3000 o. K. 
100 szokol 
100 márka 
60 dinár 
50 lira 
100 lei 
10 dollár 
400 m. K. 
amatőrszámainak 
ára: 
fél évre; 
1500 o. K. 
50 szokol 
50 márka 
30 dinár 
25 lira 
50 lei 
5 dollár 
200 m. K. 
Az amatőrpéldányok egyes 
számonként nem kaphatók! 
Előadóestélyeink 
Ősszel megkezdett előadóestélyein 
ket ez évben még intenzivebben 
akarjuk folytatni. Legközelebbi 
estéinkről pontos dátumot és rész 
letes műsort a Ma legközelebbi 
számában és a napilapokban 
adunk. 
A MA Könyvosztálya. 
Közöljük olvasóinkkal és barátainkkal, 
hogy otthoni mintára könyvosztályt 
létesítünk. Lapunknak ebben a rova 
tában állandóan hirdetni fogjuk 
azokat a munkákat, amik kiadó 
hivatalunkban megszerezhetők. 
Bóia Vériig: 
Koss&ls. ILajros.: „Világanyám 44 
(verseskönyv) 
„Novelláskönyv“ 
Walt Wlhiliíunnaaia: „Ének ma 
gamról" 
Bécsi Magiyaj* Miaudió: 
Kassák JLajros : „Misilló király 
sága 34 
Kassáik lajtos: „Máglyák Éne 
kelnek 44 
UptoiHL Sinclair: ,J 1 m m i e H1 ggi n s 4 
SajaP© Erwin: Társadalmi él 
pártharcok a 48—49-es magyar- 
forradalomban 
J. Flscluer Verlag: 
Marx; „A tőke 44 (két kötet) 
Gogol: "Egy őr< emlékiratai 44 
(amatőr kiadás) 
Gorkij: „A kispolgár 44 
Kropoíkln: „A francia forrada 
lom 44 (két kötet) 
A felsorolt könyvek csakis 
készpénzfizetés ellenében rendel 
hetők meg a MA kiadóhivatalában, 
Wien, XIII., Amalienstrasse 26. 
llllll]ltllllllllllIIIIIIIIIIII|]lllllllllillllllllllllllllllllllI[Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll]lllIllllllltllllIllllllllllll]llllllllllllllllllllltlll[l]llllllllllllllllllllllllllll|[||||l!l[|||l|[|]|||||||||IB[|!|||||||l|||||||j||| l | l |||||,||||||B!|||]|,||| l |||[|||,|,||||||H|||||||||||||||||||f l |||| l ||}||| 
A MA VII. ÉVFOLYAM MÁSODIK SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE: 
Kassák Lajos: Vers — Újvári Erzsi: Prózák — Reiter Róbert: Versek — P. Picasso: Festmény — Barta Sándor: 
Mese — Simon Andor: Versek — Sz. Á.: Vers — H. S: Versek — Enders Ervin: Vers — Remenyik László: 
Versek — Kudlák Lajos: Versek — F. Léger: Festmény — Kállai Ernő: Tanulmány — Gleizes: Festmény. 
llllllllllllllllllllllllllllll[Mlllllllllllllllllllll«lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll>l»lllllllllllllllllllllllllllllll»IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIllllllllHlllimillllllllllHIIHIIIIIlll[IUIirillllllHIIIIIIIIIIHIIIlnllnllilllililniini»nniii«nnnnnm»nnnnnnnnnni.i.ni.nn l ,ni l Ht 
„Ma“ havonta' egyszer megjelenő aktivista művészeti és társadalmi folyóirat. Szerkeszti: Kassák Lajos. Helyettes 
szerkesztő: Barta Sándor. Felelős szerkesztő: Joseph Kaimé r. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Wien, XIII., 
Amalienstrasse 26/11. Németországi képviselőnk: Moholy Nagy László, Berlin W 35, Lützowstrasse 73, Atelier. 
Csehországi képviselőnk: Kudlák Lajos, Lucenec, Massarikova u. 11. 
Szlovákiai képviselőnk: Mácza János, Kossice, Massarikova u. 25. Jugoszláviai képviselőnk: B. Tokin, Zagreb, Hatzova 9/1. 
VII. évf., 3. szám. Megjelenés dátuma 1922 február 1. — A lap minden cikkéért a szerző felel. 
Egyes szám ára: 130 o. K., 7 szokol, 3 dinár, ÍO lei, 30 m. K. 
Vereinigte Druck- und Verlagsgesellschaft Ipag-Weber, Wien, III., Koller - se 9.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.