Full text: Ma : aktivista folyóirat (7 (1922), 5/6)

19 
W. Baumeister: Kép M. I. (Német) 
Mögötte kis emberke futott furkosbottal és az elszakadt 
madzaggal, amelynek egyik vége a csuklójához volt 
kötözve, mint a nagyvárosi detektiveknek a bilincs. 
Zahariás nevetett, hármat köpött a tehén elé s az 
keserves bögéssel eléje alázatosodott. 
Zahariás felült a méternyi tehénre s a két lábára 
ágaskodó bégető állaton belevágtatott az éjjelbe. 
Már másfélnapja vágtattak s a tehén akkor mondta: 
amiért nem rugdostad össze a sziigyemet, mint akiket 
idáig meglovagoltattam tud meg, hogy jó falusi szalona 
van az egyik felemen, a másikon pedig zamatos kenyér 
van. 
Akkor Zahariás igy szólt a tehénhez: 
— Te tehén, te együgyii tehén, hét éve már, hogy 
falat nem volt a számban, amióta megmosdattam sze 
meimet a városok szomorúságában a levegő és az este 
az én táplálékom. Én most a vörös bankárok közt is a 
legvörösebb hajúhoz akarok eljutni, hogy beszéljek vele 
a világ sorsáról. 
A vékonyka tehén akkor igy szólott urához: 
— Rántsd meg uram a farkomat, hogy 
irányt változtassunk, mert bizony a leg 
vörösebb bankár a tenger irányában lakik, s 
onnan is egy kiáltásnyira. 
Zahariás megrántotta a tehénke farkát, s 
akkor egyszeriben sápadt tűz hüllőt ki a 
tehénke farka alól s ők egy pillanatra 
eligazodhattak a beláthatatlan éjjelben. 
S a harmadik este egy hatalmas város fölé 
értek és csak látták a házak tetői le voltak 
görbitve, hogy a felhők szépen elkormányoz 
hassanak s a tornyok elásottan dideregtek 
az utcákban. 
Akkor a tehénke leszállót az egyik leg 
csöndesebb utcába, s az bizony gummiból 
volt s a járdákon elektromos szőnyegeken 
karosszékek futottak kövér urakkal és csupa 
száznyolcvancentiméteres rendőrökkel. A 
kertes házak falaiból pedig ezüst gyertyatar 
tók világítottak s az egész úgy nézett ki mint 
egy csöndes, egyenlőhőmérsékleten tartott 
folyosó. 
Akkor a tehénke egyet rittyentett s menten 
száznyolcvancentiméteres rendőrré változott 
s föl és alá kezdett sétálni az egyik leg 
világosabb palota előtt és egészen úgy-tett, 
mintha nem is tehénhusból lett volna s mint 
ha a másik nyolcvan társával a palota kapu 
ját kellene őriznie. 
Zahariás pedig belépett a kapun s amint 
az ócska és bűzös macskabőrökkel a térdein 
a ház előcsarnokába ért a kipuderozott 
szolgák hónaljukig húzott fehér harisnyáik 
ban sóbálványokká meredtek s a kapus is 
sóbálvánnyá meredt a kerek ablakocska 
mögött, amint kezét éppen a tűzjelző haran 
gocskára emelte és sóbálvánnyá meredt és 
hallani lehetett, amint megrepedezett a 
frakkba öltözött borbély is és a szép fehér 
szappanhab megüvegesedett az ezüst csészé 
jében és sóbálvánnyá merevedtek és kiejtették 
cilinderük alól a lopott ezüstkanalakat és a 
kikaligrafált aktákat a ktilömböző országok 
nagykövetei, akik az aranyozott előszobák 
ban álldogáltak és a két küszöb alá elhelye 
zett rendőrfőnök is sóbálvánnyá meredt és 
hallani lehetett pisztolyaik tompa kongását és bizony 
csak füst kanyargóit ki belőlük. 
És akkor belépett a szobába és a forróságban szüle 
tett madárnyi növények kókadtan leernyedtek a macska 
bőrök naftalin szagára és a csillárok között tenorozó 
kanárik is csak sárga homokot szitáltak fel a torkukból. 
A legvörösebb bankár egy fogorvosi székben ült a 
terem közepén s a szék oldalán srófok voltak s föl és 
le lehetett a széket kormányozni. Amikor Zahariás 
belépett, a fogorvosi székben ülő legvörösebb bankár 
ép csavarintani akart az egyik srófon, hogy a padló alá 
szülyessze magát, de a srófok nyekkenve vissza felé 
forogtak s a szék mozdulatlan maradt. 
Zahariás illedelmesen levette a sapkáját, a remegő 
vöröshaju ember elé lépett s igy szólt: 
— Add ide aranyaidat, add ide a földeket, add ide 
a pékboltokat, add ide a partok kerítéseit, add ide a 
bányákat, a feltáratlanokat és a feltártakat, add ide a 
börtönök alagutjainak kulcsait, a mérnökeidet és orvosai 
dat, a tengereket és a sivatagokat, sárga téglahalmazai 
dat a városokban és egereknek való odúidat a falvakban.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.