Full text: Ma : aktivista folyóirat (7 (1922), 5/6)

“ 
Amerikai hidkonstrukcio 
Verlag Wasmnth A. G. Berlin 
Ford.: Bort a Sándor 
tehát olyan tervek géptechnikai megvalósításához, melyek 
szelleme, a gyárak mechanikus üzemén nevelődve, az 
iparnak és szellemi kinyilatkoztatásnak uj egységére fog 
vezetni. Így zárul a kör, mely a gépből mint emberi és 
valóságbeli serkentésből kiindulva, szabad szellem archi 
tek túrák magasságába emelkedik és újból lehajlik a tech 
nika síkjára, hogy a forma műszaki vonatkozásaiban is 
reális társadalmi támasztó pontra tegyen szert. 
Azt vélhetnénk, hogy az intellektuális embernek nin 
csen alkotó vonatkozása a természethez: Teremtő aktivi 
tása úgy látszik csak a szellem és forma tárgyatlan archi 
tektúrájára való. Moholy-Nagy az ellenkezőjét bizonyítja. 
Szántóföldes képei, egy falusi nyaralásnak az eredményei, 
ugyanazokat az energetikusán konstruktív, intellektuálisan 
tisztult érzeteket objektiválják, melyekből a kép- és szobor- 
architekturális művek is keletkeztek. Tehát semmi közük 
sincsen transzcendentálisán levezetett vagy szkeptikusan 
elemző természetábrázolásokhoz. Dinamikájuk azonban 
minden amisztikus emberi immanencia ellenére is világo 
san természetbeli impulzusokra reagál. De minden mély 
ségbe és háttéri titokzatosságba nyúló kutatás nélkül. 
Mozgások és szinpompák lelkendező örömét gyermekies 
naivitással zászlóként lobogtatja végig a térben. Nincsen 
a világon semmi, a magyar parasztornamentikán kívül, 
amit fiatalság dolgában Moholy-Nagy szántóföldes képei 
mellé lehetne állítani. És ebben az ifjúságban, ebben az 
abszolút probléma nélkül valóságban rejlik a képarchitek- 
turának is igazi kulcsa. Amig az intellektuális ember egy 
sötét pszihózisokban örvénylő világrend csökevényes 
hagyományaival verekedett, a 19. század romantikájától 
az expresszionizmusig, addig ellentmondó, torz, túlságo 
san komplikált s kérdőjellé meredt volt az arculata. Vég 
leges és tökéletes szabadulása ettől a tragikus összeüt 
közéstől lehetővé tette azonban, hogy önmagát egy új 
jövendő egészen egyszerű, vidám kezdetének érezhesse. 
Minden huzódozás nélkül sikká nyílhatott széjjel, földi 
életteljesedések határtalan perspektívája felé fordulva. A 
perspektívából kezének egyetlen elemi lendületével sztati 
kus emlékműveket építhetett vagy színes legyezőket és 
zászlókat bonthatott. Kertelgetések nélkül, gondtalanul 
élhetett a jelen pillanat, az itt lévőség jövőt 
ígérő kisugárzásainak. Ezért a képarchitektura játékos 
ritmusa, sugárzó vertikalizmusa, lebegő ívelése. Ezért 
pompás röpülése, túl technikán és hasznoson, ezért leg- 
tárgyilagosabb, legszigorúbb geometriájának is tiszta 
emberi boldog, meleg szimbolikája. 
FÖLDERENGÉS 
szívbajos gép rángatta először a forgóhengeren 
izzólámpák légüresen 
himbálták a hideg fényt 
észak fagylaltján foktenger piros zátonyán 
kézről kézre járt 
a gyémánttárna alatt 
folyók aranyporában 
mert a föld váratlan útnak eredt 
ütánahajoltak az erdők 
ölről ölre járt 
minden forrást kikóstolt madzagon cepelte 
az eget 
alagutak fekete ángolnáit 
hidak megfeneklett láncszemét 
az uccák paralleljét cifrán összehurkolta 
a házak bolondos kis púpjaikkal a házak 
szaladtak szaladtak 
az elinalt föld után 
Forbáth Imre 
TÉRUTAZÁS 
GÜNTHER MÜRR 
Cipelők cipelnek 
Magasak emelnek 
Mélységek magaslatiak felhők kört magvaznak 
Óriások feszülnek 
Távolságok feszülnek 
Messzi ivek boltozódnak 
Kék növekedésen áthajolnak napzöldek 
Rózsák hullnak tántorgás feltornyosodik véres hálókon át 
Ivek fölött alant ivek 
Üvegedés világol 
Holt szivek eltörten 
Szikralabdákat dobálnak 
Ivek hánynak v 
Karcsú ivek szédületét kiáltoznak 
Föltámaszkodva 
Parázsláva szökőkutakat ernyed 
Sziklák magasra üvöltenek 
Menekülőn összekapaszkodnak 
Hűvösödnek 
Hidegek 
Cipelők megszakadnak 
Magasodnak 
Zsinegek sziporkáznak 
Tiszta üveget 
Távolságok feszülnek Ivek Magasodnak 
Vér üvegesedik 
Teher megkönnyíti 
Acél elfáj 
Röpülés iveket óriásokat távolit 
Hálók szakadnak 
Áttántorgott óriások 
Tévelygőn zúgnak 
Dermedtségek csuszkáinak 
Szétkiáltott zuhanás. 
Kállai Ernő
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.