Full text: Ma : aktivista folyóirat (7 (1922), 8)

60 
9 
Az uj művészek 
és a Prolétkult 
1. Tömeg = lényegi tulajdonságaiban egyező anyagok egysége. Víztömeg, embertömeg, proletártömeg, 
forradalmi tömeg. De soha se tömeg a viz és tűz, a proletárok és bányabárók gyülekezete együtt. 
A tömeg akcióképességét az határozza meg, milyen percentben egyezők az őt kitevő anyagok lényegi 
tulajdonságai. Ember-tömegről beszélünk: milyen mértékben vannak meg a közös érdekek. 
A forradalmak első szakaszában a helyzet-adta önmagukért való közös érdekek alkotják meg az 
egységet (azaz: teszik tömeggé a matériát) és állítják aktivitásba az energiákat. Ez a forradalom romantikus 
korszaka. 
Ha a forradalmi energiák nem voltak elég erősek ahhoz, hogy az önmagukért való közös 
érdekeket realizálják, a forradalom időlegesen megbukott és következik a második periódus. Ez pedig: a 
tömeg bomlása és egy uj tömegakarat fokozatos kiépítése. Amikor a helyzet nem adja meg a közös érdekeket 
(pontasabban: amikor a helyzet látszólag egyre inkább szétválasztja a közös érdekeket, azáltal, hogy külön 
böző érdekek elé állítja a tömeg egyes elemeit vagy csoportjait) az uj tömegakarat megteremtése: az 
egyéni érdekeken keresztül összetalálkozó közös érdekek megteremtése. A ro 
mantikus periódus után ez a realitás periódusa. A forradalom közös érdekei a mai helyzetben a metafizika felé 
tolódtak el. A dolgozó egyedek mesterségesen szétválasztott egyéni érdeke az a realitás, amelyben megmutat 
hatom és megteremthetem a közös érdekeket, amit a közösség irányába terelhetek. 
Az ut: az érdekek tudatosítása, az érdekek kiválasztásának irányítása, az érdek-körök kitágítása — 
gazdasági és ideológiai területen egyaránt 
Mind a két munka elvégzésére szervezetre van szükség. Az egyiket végzi a politikai párt és (napi vonat 
kozásaiban) a szakszervezet — a másikat a Prolétkult. 
9 
2. A Prolétkult lenne az a szerv, amely az elnyomatásból a saját osztálydiktaturáján keresztül az 
osztálymentességhez feltörekvő ember kultúráját készíti elő. A „Prolétkult" realitás, erőtöbblet, amelyet be lehet 
és be kell állítani a forradalom munkájába és amelynek, hogy ezt a munkát, minél több plusszal, el is végezhesse, 
a megadott anyagi lehetőségeken kivűl, meg kell adni az etikus integritást. 
Az orosz forradalomban a Prolétkultot olyan kulturszervnek szánták, mint amilyen politikai szerv a 
kommunista párt, vagy gazdasági szerv a szakszervezet. A párt forradalmi szerv. A Prolétkult indulása: forra 
dalmi kulturszerv megteremtése. Célja csak ez lehet: a régi esztétikus értékelések lerombolásán keresztül 
megteremteni a kor uj értékeit — azaz: tudatosítani ideológiai területen, az ember közösségbe vivő érdekeit — 
kitermelni az uj összeállásba szerveződött kor etikus maximumát s ezt a maximumot felhasználni a tömegeket 
kitevő egyének pszihéjének átalakításához. 
A Prolétkult hivatalos álláspontja azonban más volt. Nehány idézet: „A Közoktatásügyi Népbiztosság 
szilárdan vallja, hogy neki kötelessége megmenteni a múlt művészi értékeit." (Lunacsarszkij, „Kultúra Teatra" 
I.é. 1. sz.) „Minden formát meg lehet tölteni kommunista tartalommal" tehát a „kísérletre és gyakorlatra kell 
rábízni annak eldöntését, melyik ,irány' áll legközelebb a tömegekhez." (Krpszkaja, kongresszusi beszéd) „A 
proletáriátusnak művészi alkotásaiban, kritikával, fel kell használnia úgy az akadémikus, mint, a legújabb irányo 
kat." (Határozat.) Viszont: „a Prolétkult kemény küzdelmet indít a kubizmus, futurizmus és a polgári mű 
vészetek egyébb beteg formái ellen." (A proletár-művészek határozata az 1920. okt. kongresszuson.) Végül: „Nem 
minden régi művészet burzsoáművészet s a burzsoáművészetben nem minden rossz." (Lunacsarszkij, Vitaestély 
1918. dec. 29. Petrográd, Lassale terem.) 
Tehát: forradalmiság helyett — megalkuvás. Mégpedig nem a cél érdekében hanem ( — ha behatób 
ban vizsgáljuk ezeket a harcokat —) a hatalom érdekében. 
3. „Mig a proletariátus, mint osztály, organizálódik, a régi művészet a „szép" elméletével ugyanakkor 
dezorganizálja a szervezkedő osztályt." (Brik, Iszkusztvo Kommuni 1919.) Mig a gazdasági forradalom háború 
kon, éhségen és kemény diplomáciai sakhuzásokon keresztül verekszi magát céljai kiteljesítése és eredményei 
konszolidálása felé; amikor ott következetesen igyekeznek érvényesíteni az elvet, hogy „jó az, ami a forradalmi 
osztály szempontjából hasznos" — a kultúra forradalmának szervében az előző osztály fegyvereivel folyik a 
harc, az előző osztály szépértékelésének megvédéséért — a korhoz legközelebb álló kulturproduktumok ellen is. 
4. És ez nagyjában, igy van mindenütt. Az uj művészek pedig, akik téves vagy kevésbbé téves, igaz 
vagy kevesbbé igaz produktumaikat mégis csak a forradalmi korszak általuk magukbatudatositott maxi 
mumából dadogják ki, akik az előző eredmények analízisén, az előző osztály-tendenciák, „egyetemes", humanista 
és egyébb szólamok tagadásán keresztül, mégis csak elérkeztek (nem csak gyomrukkal, hanem szemeikkel is) 
a mához — ezek az uj művészek szervezetlenül, csoportok műhelylehetőségeire korlátozottan, állnak, dolgoz 
nak, vagy nem dolgozhatnak, verekednek, vagy marakodnak.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.