Full text: Italienische Buchillustration

FRANCHIN1GAFORI LAVDENSIS. MVSICE ACTIO* 
NIS. LIBER PRIM VS. 
De Introdudtorio ad Muficam exerdcatfanem ncceflario. 
Caput primum. 
T Gharmonicam fcientiam pfcrique ccfTan* 
tc vfu^quodthcoricicfOlögcaucftius quam 
q ipfa funt cxcrciratione profcquuti: hos ta * 
men ad tantuni harmonia: vfum nulla crcdi * 
cur fdenria puemre non potui(Tc:Quid enim 
praeftantifiimos vctcrcs illos primo theori * 
cx confcriptos commcmorcmf’qum Orphe* 
um: Amphionem: Linum thebeum: Ar io* 
nem 6t Thimotcum ac reliquos ipfa pofteri* 
tas celebrarit: quorum cocentu^vfu inquam)altcr feras: faxa alter 8t Gl* 
uas; Aquatiles beluasalter:agreftefq; animos 8t rüdesdemul xere.hos 
8t difdplirue l'pGus inftitutis 8t ipfa adh'one cöftat celeberrimos extitifle 
Nee remcrePythagoricos ipfos 8t Platonicos acqj Parhypareticos in mc* 
dium adduxero: quorum iuflii difciplinandis adolefccntibus8tnacura* 
lis 8t artificioGe voas vfus plurimum comendaturrquod ea quidem ratio * 
ne affertum eft: quum Anftoxenus muGcus atep Phibfophus teile Mar* 
choT ullio primo tufeulanarum queftionum:ipGus corporis intenGonem 
quadam velut in cantu 8t fidibusrquac harmonia didtur:Gc ex totius cor * 
poris natura 8t figura varios modosßeri canq in cätu fonos affirmauerir. 
Sunt 8t qui vanas pofuerepotentias niG redigantur ad adlus: qua re 
exerdtationemmelodicacvocis fentiunt harmonier confyderationi plu* 
rimum contuliffr.non q> variam ei multicudinem fed ipfam adhibcat per* 
fedtionem. Eft igitur müGcae adlio motus fonorum cöfonanrias ac me* 
lodiam efFiciens Quosquidem fonos fruftraratione8t fciencia colligi* 
mus: niG ipfa fuerint excrcitatione compradienG. Hinc eorum InrenGo* 
nes remiffionefqj ac confonantias non animo tantum ata rationeifed au* 
ditus 8t pronüciationis confuetudine pcmocefcere neceflc eft. Sed n eqj 
N. 34. Gaffurio, Milano, 1496 
GAFORVS*
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.