Full text: Italienische Buchillustration

N. 35. Bergomensis, Ferrara, 1497 
FO CLXvn 
öe Sancta Semigüda €t &mi(elfo Triultia 
ipfa T^afia tora montana 7 frigidaonter veftuales 7 fräcones pftitura a *ft.be' ß> c bafft» 
no ttumine in feptemtrionem pozzecta/'Cburingie pzouincie fe ptungens. 3d£ pouincta 
autem monafterium adeo noftro euo(rt aiunDpzouentibuseft opulenlTimu; 
vt mttlti pzincipes germanozum ad iilud afpirare videantur. 3n illo itaqj £e> w 
nobto bec fancta virgo Semigunda quoaduint fllibafo cozpoze tamqj angc' 
Ins vri femper vifa cft.Scmpcrcp leutoze % agreftioze cibo cötenta ac cuitu oc 
fozmi'T ftratis operimcntifcp abiectiflimfe vfam fuifle conftat. Quantum infc 
fuit femper bumilima inter burmies fe fe eribuit: 7 fe totam Ideflfeffe'ad pubU 
ca fue marris fancre religionis 7 alrrids commoda'coouerm. £>emum vite bu 
ius naufragio (upcm&vt ftarutu cd Omnibus bomimbus.quum in Omnibus 
vite fue partibus inregerime fanctiflimeqj vinffae vita ifta oifeeflit. 1£>opuli 
autenvquum eius in monafterto oozmmonem accepillentvelut (1 nibil i eam 
vnq$ pzo oignitate contuliflent oum viueret :fed omnem ei gratiam peberent: 
publicum bonozem funeri öecreucrunr*3llud tgttar cum ingenti pompa t re^ 
ligione apud ecclefiam Bambergenfem in franconia ozierali oelarumad latu^ 
benrici viri fui cbriftianifTimi fepeliere.3pfa t quippe Bambergcfis emiras/ vbi 
fupza'apud ßermanoö clariffima,adamnem regnicium ftta eft. £ums catbe^ 
dralem ecclefianveius marttu» benricus imperaroz fundauerat plttra obtinet uu^tc vbi 
locarquem tdcirco £efarem accole rejigiofe colunr 7 vt fanctum babenr. abijt fu. 
itaeg bec regina tertia 00arcif oie/ad celi fulgoze3 vbi cum angelis eius mur.i' 
ctpatum tenctumtris noftre que furfum e bicrafalenv quam pftmodum inno/ 
centius emsnbnums quartus pontifecepzoprer crebza eius miraculai fancta' 
rum catbalogo aggi^egauit. £uius feftus ipfo öefunaionis (pfiue de vijüelic3. 
qutnto nonas mar&fVcelebzeapud germaods baberur. 
<T©amifellaf 'Uriülria nrguncula CDediolanenfe. /capi. vltimu}. 
Smtfella vtrguncula Qpo 
diolanenfis'et vetuftano' 
bilifTimaq? 'TTriulciana'fa' 
_____ milia pzbgeira boc 'noftro 
1 eniU cuo. quarmrn 7 occimum eratis 
agens annunvreluti altera ’bozrenfia 
ozarric romanaermiia eriftens mdole 
amore lirterarum'7 ftud»jOzu3 oulcedi 
necoalefcens'7 fandi iam elegantia.ac 
incredibili qda ozif fuauirare adeo iüi 
populofifltme ciuitati enitefccre iripit/ 
vt jpotins pzodigium cj$ femma'erifti' 
metur*2l matemaquippeauia'Bami' 
fella mulierum optima fic eft appellata. £uius quidem facundifltmum mge> 
nium 7 accumen. 4 ! ad ftudta ardöz atq3 amoz ab ipfis cöabiliscvr tta loquar) 
ectititzvt eriam aliam quandam futuram generoficaris fapientiam fuis genero 
fis parentibus polliceatur-lo3nne3 näq? equeftris oignitatis ac fenatozii mu 
neris nec non 7 bonarum litterarum infignttum'babcr patrem'matre? #0 an 
gelam eque rrobilifTimamer pzepotenti CWartinengozuj bziciana familia pzo# 
pagatam 7 ipfaj litreraru; non ecperte3«Qui parentes a mufis pzimö enurriti 
$ iii
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.