Full text: Zenit : revue internationale (6 (1926), 42)

број 42 
како наша прва реч беше жена: мајка. Њезине патње и болове, 
док нас je поставила на ноге и пустила y свет. A и доцније. 
Но ипак! Ту лежи судбина појединца, тамо судбина чове- 
чанства. 
Без сумње, жене имају потпуно право на равноправност са 
мужевима. Већ због правичности и осећања. Био je дакле 
апсурд да им ce оспорава то право, тим више када жени имамо 
толико да захвалимо, јер — толико зависимо од ње. 
Једино je питање, да ли je жена заиста зрела, да активно уче- 
ствује y јавном раду. Жена je загонетка. Жека je магнет. 
Жена je попут зверке, која сама лети y замку (брак!). 
Жена не ствара ничег оригиналног. Она ce трајно налази под 
туђим утицајем (говорник!). 
Жена je загонетка само ономе, који нема власти над собом. 
Који ту власт ма и мало има, њему je отворена књига, y чији 
садржај треба само да ce унесе. Жена je као вал: непрестано 
мења снагу и смер. Жена није змија. Змија трује и уништава, 
жена трује и подржава. Жена има засебно мерило људске 
вредности, a то je тоалета (једина оригиналност код жена!). 
Жена ce налази под утицајем једног јаког магнета, Тај магнет 
je црква. Зато: жена мора бити подложена врховној глави 
цркве. Тако je било y почетку, и биће тако увек, на све веке 
векова. (Задње речи падају громко. Чује ce звук као удар по 
металној плочи). 
Кип наге жене, отвори малена уста и шане лагано: Амин! 
(Жена je од Папе удаљена свега пола метра). 
Папа ce тргне: Ви сте ме чули? 
Кип наге жене: Сачувај Боже! нисам ништа чула. Ja сам само 
осетила вашу близину. 
Папа виче: Хвала! (Радосно:) Ох, да 
није моје руке посипао крвљу, покушао 
овај проклети 
би 
сликар 
да вас загрлим. 
(Папа очајава. Чини узалудне напоре да ce макне. Успева y 
толико, што ce расцепкани делови његове главе лагано групишу. 
Сада ce виде јако отворене његове лалоке.) 
Обешени Папа баца са слике тужан поглед према прозору. 
Насупрот 
женске гаћице смешкају ce кокетно. Уто ce диже 
спуштена завеса. Папа гледа слике које редом следе једна иза 
друге. Овако: 
Море: дредноти, крсташи, торпиљери, подморнице. Плове y 
највећем реду. Брзина према систему. 
Копно: пешадија, топништво, коњица, трен, црвени крст. 
Ваздух: авијони, хидроавијони са мотором и без мотора, свију 
конструкција. Радиотопови 
Силна експлозија. Детонација. Румена и сива магла од експло- 
зије. У магли: делови бродова, авијона, топова, људи и живо- 
тиња. Ужасан хаос. Боје шаролике и разне — мењају ce, 
измењују интензитет. У разбистравању лобање, много лобања
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.