stor cercetări EXPOZIŢIA DELA MAISON'D’ART va mărturisi isbutirea. Din toate eta 
pele de evoluţie, expresionism, cubism, şi mai cu seamă cea din urmă, superior şi 
abstract ordonată-constructivism-personalitatea D-lui V. Brauner se distinge cu luciri 
de metal,'"cu opriri sigure de stilet. Dealtfel orice comentar ar fi de prisos. Opera 
D-lui V. Brauner trebuie văzută în întregime fără sinuozităţi, ca o rupere de torent. 
Dintre pânzele multiplu şi sigur desfăşu 
rate pictorul Victor Brauner apare un 
adevărat artist creator cu rare elemente 
de invenţie. D-l Victor Brauner e din rasa 
marilor inovatori. O rasă fecundă, în faţa 
căreia porţile inteligenţii şi ale subcon 
ştientului cad sdrobite. Sunt marii vesti 
tori ai secolelor. Cuvântul lor înainte de 
a fi meşteşug e pasiune, pasul lor sgârie 
sângeros scoarţa veacului. Arta nu e pen 
tru ei un repaus duminical cu cafele şi 
table zornăind lenevos. Ci o preocupnre 
continuă care consumă, aprinde. Frumos, plăcut, util, sunt noţiuni veştede de 
care aceştia ştiu să se lepede. Abstracţia, construcţia personală, nouă; în 
gândire şi formă, nemaivăzutul, îi urmăreşte. Toate acestea sunt departe de 
confortabil, de facil, spectatorii vor afla odată că aceşti premergători nu sunt 
nebuni. Că în conştiinţa lor stăruie o hotărâre mai precisă, mai luminată 
decât s’ar crede, că duritatea pe care o manifestă, lepădarea de sentimen 
talism şi de logică e tocmai chezăşia acestei conştiinţe suprasenzaţionale. 
Desigur pentru rasa aceasta e nevoie de o aristrocrafie a sensibilităţii şi in 
teligenţei. E o rasă de cele mai multe ori de sacrificii, cel puţin până în 
clipa acceptării unei formule adoptate de toţi. E o convingere : D-l Victor 
Brauner nu va îmbrăca niciodată academisme. In atitudine şi privire în linie 
şi culoare D-l Victor Brauner poartă fulger. De opera lui,'imbecilii vor trebui 
să se apropie cu paratrăznet. Insăş noutatea şi abstractul creaţiunei sale 
vor deslănţui cele mai aprige aprostrofări. Şi totuş în ciuda tuturor prin personalitatea deplină a D-lui Victor Brauner 
alături de acele ale D-lor M. lanco şi Maxy pictura românească va intră în cadrul marei arte europene. 
ILARIE VORONCA 
vt 
0* 
1 ta 
© 5 
•VI 
" 3 
ÎS. 
ni © 
n 
Xt © 
c © 
5a 
V w 
l/l ©<fil 
QJ< 
* 2. 3 
J&© « 
5 3 “ 
P|î? 
oi 
2 & 
©Cm 
fi) £ W 
VI ® © 
V» 3) VI 
Uf n jjj Uf £ 3 &S< fi}< Uf< Ui' un 
S‘ 3 fii "* 
“■ 3 nî. 2 “ 01 ai 3 3 4 E 
„S?*® 2 « ~«©<3 C 
ft 0, _ rc ei 
■o 
vi vi vi © 
Qj< fij< fil< 3 
fii _ 
7oi 
Ql("" 
7 fii 
VI jj 
Ql< 
- n 
3 © 
oi<< 
»“ 
it 
91 9 
© © 
B I 
fi. 
fi) 
fi. 
© 
K' 
3 
oi 
io 
c 
< 
© 
9 
3 
01 
3 
«♦ 
fil< 
3 a ° 
© —© $ 
_ aş oi 
5 © © 
3 N ®s 
,■0 Ss< 
« 3 e “ 
<|3sr 
3 3 2 5 
3 w 
o ©<*0 
9 ^ 
Ql< 
O 
wm 
■ SS S 
£ I 3 fi 
® 9 (fi O < 
«1 ® 3 o 
■ I 3 Bit 3 «=* 
n? © C © 
© QJ © 
< 9 Q) w 
© © vi 5 
<3 ©‘2 
® 3 fiţ| 
© ST® 0 
ii © vi ^ 
- 
S 3 A 
•VI © Si QJ 
-9 VI 9 
«E 8 *® 
fiES v» 
n©“£ 
VI < fi © 
■■©©<© 
! © fi s H 
! 3 O c c a 
! VI 3 ffl © 
'¥‘■0 g Sg 
3 S 3 £® 
£3 
3©.: 
W - K — W 
“îjIsS; 
oiS.^S.g=r 
< . _ vi î* S ®* 1 
&:-* Sa; 
°“3<=: 
A n 
fil>» 
3 J 
Q-3 
-gg m 
o.<Sî2 
A fi]( f* C f 
as©o 3 
S*3“s 
2.c w 
2 tj “ 
5 c 
•* (D « 
0 V 
© 
3 
V» 
9 
© B 
VI 
3®. 
©(fi E 9 
3 C “’E 
a < n 
9 © ai © 
e g„a 
© O © 
a ■o g 
®= : o 
© 9.= 
_ 9 fii 
3-9 
vi E 
■ ■ 
ARTA E UN CASTRAVETE TOŢI ARTIŞTII CASTRAŢI 
MIGUEL DONVILLE 
CONSTRUCŢIE
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.