10 
REVOLT U POEZUI NDE ISTO ŠTO I POETSKI REVOLT 
Taj revolt u poeziji kao i revolt na svim drugim pla- 
novima (a videćemo da, se radi o revoltu koji je u osnovi 
uvek isti) ima, razume se, svoju materialnu i istorisku đe- 
terminaciju. Vladajuća klasa je uvek imala i namećala mo- 
ral i poeziju koji su joj ođgovarali, i kojima je omoguća- 
vala da se vidno ispoljavaju. Tom normativnom moralu i 
toj sankcionisanoj poeziji stalno se je protivstavljao je- 
dan revolt koji je samo u vrlo izuzetnim prilikama, mogao 
doći do izraza. Takvi izrazi prvo se pojjavljuju usamljeni 
i nezavisno jedan od drugog. Ali se postepeno ulančavaju 
i sve jasnije pretstavljaju jednu liniju, jednu struju koja 
se, stalno sprečavana i stalno potiskivana, neprekidno pro- 
vlačila kroz živote i dela izvesnih ličnosti. Ta linija, taj 
niz pojedinačnih revolta, nije ništa drugo do razvoj i for- 
miranje jednog stvarnog morala, koji se manifestuje u 
izrazima tih pojedinačnih revolta, a postaje kroz njihov niz. 
Ta linija se nastavlja, do danas i dobija svoj svestan i рок- 
puno razrađen oblik u nadrealizmu. Uviđajući ovo postaja- 
nje morala kroz poeziju, prateći taj razvoj, videćemo da 
su nadrealisti bespravno optuživani da se suprotstavljaju 
buržoaskoj kulturi jedino kao dekadenti ili da su samo- 
produkat jednog društva u raspadanju. Videćemo jasno đa 
su nadrealisti naslednici i nosioci baš te linije koja se uvek, 
dakle još pre svakog simptoma današnjeg raspadanja za- 
padne kulture, suprotstavljala vladajućem moralu i misli. 
To formiranje stvarnog morala kroz poeziju nazire se 
već sa dovoljnoin jasnoćom kod velikih preromantika osam- 
naestog veka, koji svakako ne mogu biti kvalifikovani kao 
dekadenti. 
PREROMANTIZAM 
»Pozdravimo u prolazu, piše Tristan Tzara, hrabrost 
preromantika koji su, prelazeći preko pitanja dobrog ili 
rđavog ukusa, stavili na suprot opštem raspoloženju toga 
doba, svoju čvrstu odluku da ruše predrasude. Oni su sači- 
njavali jednu manjinu među intelektualcima koja se već
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.